LOADING  
Fiscaal
Civiel

Belastingplichtige lichamen (art. 2 Wet Vpb)

Wet Instantie Vergaderjaar Dossiernr. Volgnr. Titel
Overige fiscale maatregelen 2008-1 Staatsblad 2007-2008 31206 Stb. 2007, 563 Definitieve wettekst
Overige fiscale maatregelen 2008-1 Tweede Kamer 2007-2008 31206 3 Memorie van toelichting