LOADING  
Fiscaal
Civiel

Afzondering van vermogen (art. 17a SW)

Wet Instantie Vergaderjaar Dossiernr. Volgnr. Titel
Successiewet 1956 (modernisering 1-1-2010) Tweede Kamer 2008-2009 31930 3 Memorie van toelichting
Successiewet 1956 (modernisering 1-1-2010) Verzamelde parlementaire toelichting 2009-2010 31930 nvt Verzamelde parlementaire toelichting op art. 17a SW (modernisering 1 januari 2010)