LOADING  
Fiscaal
Civiel

Afkoop, vervreemding e.d pensioenregeling (art. 19b Wet LB)

Wet Instantie Vergaderjaar Dossiernr. Volgnr. Titel
Flexibilisering BV recht Eerste Kamer 2011-2012 31058 E Nadere memorie van antwoord
Belastingplan 2013 Tweede Kamer 2012-2013 33402 3 Memorie van toelichting
Belastingplan 2013 Tweede Kamer 2012-2013 33402 7 Nota n.a.v. het verslag
Belastingplan 2013 Staatsblad 2012-2013 33402 Stb. 2012, 668 Definitieve wettekst
Belastingplan 2016 Tweede Kamer 2015-2016 34302 113 Verslag van een schriftelijk overleg over oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer; oudedagssparen in eigen beheer of uitfaseren van PEB?
Belastingplan 2014 Tweede Kamer 2013-2014 33752 94 Verslag van een schriftelijk overleg