LOADING  
Fiscaal
Civiel

Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (Art. 15a WBR)

Datum Nummer Titel
30-10-2020 2020-0000207315 Schriftelijke beantwoording van (een deel van) de vragen uit het wetgevingsoverleg over Belastingplan 2021
29-06-2021 2021-121034 Startersvrijstelling en 2%-tarief

VERVALLEN BESLUITEN

Er zijn (nog) geen vervallen beleidsbesluiten beschikbaar bij dit thema.