LOADING  
Fiscaal
Civiel

Schadevergoeding bij gegrondverklaring beroep (vervallen) (art. 8:73 Awb)

Datum Nummer Titel
08-07-2014 436935 Beleidsregel over voeren van verweer in procedures met betrekking tot vergoeding van immateriële schade wegens overschrijding van redelijke termijn
Datum Nummer Titel
27-05-2011 BLKB2011/555M Besluit kostenvergoeding en schadevergoeding (Vervallen, zie BLKB2013/995M)
18-12-2013 BLKB2013/995M Besluit Fiscaal Bestuursrecht (Vervallen, zie BLKB2015/62M)