LOADING  
Fiscaal
Civiel

NSW-landgoed: statusverlies (art. 3 NSW)

Datum Nummer Titel
20-12-2007 CPP2007/1092M Openstelling van Natuurschoonwetlandgoederen
27-11-2020 2020-204084 Natuurschoonwet
27-10-2020 2020, 54438 Beleidsregel van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Financiën inzake de voorwaarden voor openstelling van landgoederen
Datum Nummer Titel
29-06-2011 BLKB2011/310M Natuurschoonwet (Vervallen, zie 2020-204084)