LOADING  
Fiscaal
Civiel

Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR)

Datum Nummer Titel
04-01-2010 179831 Brief MvOCW: subsidieregeling voor Rijksmonumenten
19-06-2010 WJZ/213992 (8287) Restauratieregeling monumenten 2010 en 2011
08-06-2011 DGB/2011/3043 U Brief SvF: over vrijstelling monumentenpanden overdrachtsbelasting
21-06-2013 BLKB/2013/642M Vrijstelling. Diverse onderwerpen
Datum Nummer Titel
11-09-2008 CPP2008/355M Vrijstelling; diverse onderwerpen (Vervallen, zie CPP2009/1076M)
10-06-2009 CPP2009/1076M Vrijstelling; diverse onderwerpen (Vervallen, zie CPP2010/0002M)
19-02-2010 CPP2010/0002M Vrijstelling; juridische fusie, taakoverdracht en diverse onderwerpen (Vervallen, zie BLKB/2013/642M)
18-07-1991 VB1991/1044 Toelichting overdrachtsbelasting (Vervallen, zie DGB2010/3544M)