LOADING  
Fiscaal
Civiel

Defiscalisering van erfrechtelijke verkrijgingen (art. 5.4 Wet IB 2001)

Datum Nummer Titel
20-12-2016 2016-188319 Goedkeuringsbesluit schulden die deel uitmaken van algemeenheid waarop vruchtgebruik rust voor jaren 2012-2016
31-10-2016 2016-113962 Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)
Datum Nummer Titel
16-02-2012 BLKB 2012/137M Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) (Vervallen, zie BLKB2013/662M)
31-10-2005 CPP2005/1272M Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) (Vervallen, zie DGB2010/4308M)
03-09-2013 BLKB2013/662M Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) (Vervallen, zie 2016-113962)
08-05-2015 BLKB2015/409M Inkomen uit sparen en beleggen (box 3); Wijziging van het besluit van 3 september 2013, nr BLKB2013/662M; Goedkeuring defiscalisering als vruchtgebruik binnen twee jaar na overlijden juridisch wordt gevestigd (Vervallen, zie 2016-113962)
19-12-2010 DGB2010/4308M Inkomen uit sparen en beleggen (Vervallen, zie BLKB 2012/137M)