LOADING  
Fiscaal
Civiel

Afkoop, vervreemding e.d pensioenregeling (art. 19b Wet LB)

Datum Nummer Titel
10-09-2012 DB/2012/80M Brief SvF: over vermindering pensioenaanspraken particuliere pensioen-BV's
04-12-2013 DGB 2013-6494 Reactie SvF: uitspraak uitsluitend belasten bovenmatig deel pensioenaanspraak niet tot richtsnoer nemen
15-03-2016 DB/2016-100 U Reactie SvF op vragen in het kader van het schriftelijk overleg inzake pensioen in eigen beheer
01-07-2016 2016-0000092244 Brief SvF: definitieve oplossingsrichting afschaffing pensioen in eigen beheer
18-03-2013 BLKB 2013/27M Pensioenen; prijsgeven van pensioenrechten door directeur-grootaandeelhouder in verband met onderdekking
31-03-2006 CPP2006/507M Aansprakelijkheid verzekeraars in verband met een inkomensvoorziening, een arbeids- of beroepspensioen, een loonbelastingstamrecht of een kapitaalverzekering eigen woning

VERVALLEN BESLUITEN

Er zijn (nog) geen vervallen beleidsbesluiten beschikbaar bij dit thema.