LOADING  
Fiscaal
Civiel
Titel Dossiernummer Laatste kamerstuk
Overige fiscale maatregelen 2008-2 31404 nr. Stb. 2008, 263, Inwerkingtreding
Banksparen IB 30432 nr. Stb. 2007, 577, Definitieve wettekst
Natuurschoonwet 1928 en Rangschikkingsbesluit NSW 1928 nr. 188, Definitieve wettekst
Vrijgestelde beleggingsinstelling Vpb 30533 nr. Stb. 2007, 269, Definitieve wettekst
Overige fiscale maatregelen 2008-1 31206 nr. Stb. 2007, 563, Definitieve wettekst
Belastingplan 2008 31205 nr. Stb. 2007, 562, Definitieve wettekst
Belastingplan 2009 31704 nr. Stb. 2008, 565, Definitieve wettekst
Fiscale onderhoudswet 2009 31717 nr. Stb. 2008, 567, Definitieve wettekst
Fiscale onderhoudswet 2007 30943 nr. Stb. 2007, 503, Definitieve wettekst
Wet inzake grensoverschrijdende fusies kapitaalvennootschappen 30929 nr. Stb. 2008, 260, Definitieve wettekst
Overige fiscale maatregelen 2009 31705 nr. Stb. 2008, 566, Definitieve wettekst
Wijzigingen Wet OB ivm aanpak constructies met onroerende zaken (ingetrokken) 30061 nr. 12, Brief SvF inzake intrekking van het wetsvoorstel
Wet werken aan winst 30572 nr. Stb. 2006, 631, Definitieve wettekst
Successiewet 1956 (modernisering 1-1-2010) 31930 nr. Stb. 2009, 564, Definitieve wettekst
Belastingplan 2010 32128 nr. Stb. 2009, 609, Definitieve wettekst
Overige fiscale maatregelen 2010 32129 nr. Stb. 2009, 610, Definitieve wettekst
Wijziging Wet OB, plaats van dienst teruggaaf aan ondernemers in buitenland 31907 nr. Stb. 2009, 565, Inwerkingtreding
Reparatie i.v.m. HR pensioen- en lijrenteaanspraken 31990 nr. Stb. 2009, 304, Definitieve wettekst
Fiscale vereenvoudigingswet 2010 32130 nr. Stb. 2009, 611, Definitieve wettekst
Fiscaal stimuleringspakket e.a. 31301 nr. Stb. 2009, 280, Definitieve wettekst
Fiscale verzamelwet 2010 32401 nr. Stb. 2010, 871, Definitieve wettekst
Flexibilisering BV-recht - Fiscale invoeringswet 33426 nr. Stb. 2012, 300, Definitieve wettekst
Belastingplan 2011 32504 nr. Stb. 2010, 872, Definitieve wettekst
Overige fiscale maatregelen 2011 32505 nr. Stb. 2010, 873, Definitieve wettekst
BTW-heffing op privégebruik onroerende zaken (implementatie technische herzieningsrichtlijn) 32400 nr. Stb. 2010, 842, Definitieve wettekst
Fiscale verzamelwet 2011 32810 nr. Stb. 2011, 562, Definitieve wettekst
Wijzigingen uitvoeringsregelingen nr. 573, Stb 2007, 573
Belastingplan 2012 33003 nr. Stb. 2011, 639, Definitieve wettekst
Overige fiscale maatregelen 2012 33004 nr. Stb. 2011, 640, Definitieve wettekst
Geefwet 33006 nr. Stb. 2011, 641, Definitieve wettekst
Fiscale verzamelwet 2012 33245 nr. Stb. 2012, 544, Definitieve wettekst
Begrotingsakkoord 2013 33287 nr. Stb. 2012, 321, Definitieve wettekst
Wet uitstel van betaling exitheffingen 33262 nr. Stb. 2013, 183, Definitieve wettekst
Belastingplan 2013 33402 nr. Stb. 2012, 668, Definitieve wettekst
Overige fiscale maatregelen 2013 33403 nr. Stb. 2012, 669, Definitieve wettekst
Wet herziening fiscale behandeling eigen woning 33405 nr. Stb. 2012, 670, Definitieve wettekst
Wet elektronische registratie notariële akten 33406 nr. Stb. 2012, 648, Definitieve wettekst
Wet verhuurderheffing 33407 nr. Stb. 2013, 285, Definitieve wettekst
Fiscale Agenda 32740 nr. 14, Brief SvVenJ en SvF: validatiestelsel filantropie
Wijziging Wet WOZ 33462 nr. 343, Doorhaling inwerkingtreding art. II, B zoals opgenomen in Stb. 2016, nr 506
Wijziging Wet verhuurderheffing 33515 nr. Stb. 2013, 284, Definitieve wettekst
Wijziging AWBZ en WMO ivm invoering van vermogensinkomensbijtelling 33204 nr. Stb. 2012, 547, Definitieve wettekst
Fiscale verzamelwet 2013 33637 nr. Stb. 2013, 413, Definitieve wettekst
Wet Vpb - Tussenregeling valutaresultaten op deelnemingen 32818 nr. Stb. 2011, 585, Definitieve wettekst
Fiscaliteit, landbouw- en natuurbeleid 28207 nr. 11, Verslag van een schriftelijk overleg
Wet indexering eigenwoningforfait (ingetrokken) 32303 nr. 5, Brief SvF inzake intrekking van wetsvoorstel
Wet financiële dienstverlening 29507 nr. 97, Brief MvF: aanscherping van de normen voor hypothecaire kredietverlening
Wijziging van de Mediawet 2008 modernisering stelsel landelijke publieke omroep 33541 nr. Stb. 2013, 454, Definitieve wettekst
Kabinetsformatie 2010 32417 nr. 15, Brief van de Informateur
Belastingplan 2005 29767 nr. Stb. 2004, 653, Definitieve wettekst
Belastingplan 2003 28607 nr. Stb. 2002, 615, Definitieve wettekst
Belastingplan 2007 30804 nr. Stb. 2006, 682, Definitieve wettekst
Belastingplan 2014 33752 nr. Stb. 2013, 565, Definitieve wettekst
Overige fiscale maatregelen 2014 33753 nr. Stb. 2013, 566, Definitieve wettekst
Wet vereenvoudiging formeel verkeer belastingdienst (ingetrokken) 33714 nr. 8, Brief SvF inzake intrekking van het wetsvoorstel
Wet compartimenteringsreserve 33713 nr. Stb. 2015, 158, Definitieve wettekst
Wet wijziging percentages belasting-en invorderingsrente 33755 nr. Stb. 2013, 568, Definitieve wettekst
Wet maatregelen woningmarkt 2014 (ingetrokken) 33756 nr. D, Nota van verbetering
Wet maatregelen woningmarkt 2014 II 33819 nr. Stb. 2013, nr 583, Definitieve wettekst
Wijziging van de Wet op belastingen van rechtsverkeer en de Natuurschoonwet 1928 27030 nr. Stb. 2000, 551, Definitieve wettekst
Belastingplan 2004 29210 nr. Stb. 2003, 526, Definitieve wettekst
Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 33847 nr. Stb. 2014, 197, Definitieve wettekst
Wet inkomstenbelasting 2001 26727 nr. 7, Nota naar aanleiding van het verslag
Wet langdurige zorg 33891 nr. Stb. 2014, 494, Definitieve wettekst
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 33841 nr. Stb. 2014, 281, Inwerkingtreding
Fiscale verzamelwet 2014 33950 nr. Stb. 2014, 481, Definitieve wettekst
Belastingplan 2006 30306 nr. Stb. 2005, 683, Definitieve wettekst
Belastingplan 2015 34002 nr. Stb. 2014, 578, Definitieve wettekst
Fiscale onderhoudswet 2004 29678 nr. Stb. 2004, 657, Definitieve wettekst
Wet ondernemerspakket 2001 27209 nr. Stb. 2000, 567, Definitieve wettekst
Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven 34028 nr. Onbekend, Fiscus nalatig bij informatieverstrekking op aangiftebiljet erfbelasting
Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 34036 nr. Stb. 2016, 45, Definitieve wettekst
Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven 33030 nr. 9, Verslag verzoekschrift betreffende successierecht en toepassing hardheidsclausule bij kind waarvan afstand is gedaan en welke is geadopteerd
Fiscale verzamelwet 2015 34220 nr. Stb. 2015, 455, Definitieve wettekst
Belastingplan 2016 34302 nr. Stb. 2015, 538, Definitieve wettekst
Overige fiscale maatregelen 2016 34305 nr. Stb. 2015, 540, Definitieve wettekst
Wijziging van de Wet langdurige zorg 34279 nr. Stb. 2016, 269, Inwerkingtreding
Wet aanpassing fiscale eenheid 34323 nr. Stb. 2016, 479, Definitieve wettekst
Wijziging van het Belastingplan 2016 (novelle) 34360 nr. Stb. 2015, 539, Definitieve wettekst
Wet flexibilisering ingangsdatum AOW (verworpen) 34414 nr. 9, Nota van wijziging
Wet verbeterde premieregeling 34255 nr. Stb. 2016, 279, Inwerkingtreding
Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven 34307 nr. 12, Verslag van de commissie verzoekschriften betreffende toepassing van de voortzettingsvereisten bij bedrijfsopvolgingsregeling SW
Belastingplan 2017 34552 nr. Stb. 2016, 544, Definitieve wettekst
Overige fiscale maatregelen 2017 34553 nr. Stb. 2017, 91, Inwerkingtreding van de artikelen IA, IIA en IIBIS
Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen 34555 nr. Stb. 2017, 115, Definitieve wettekst
Fiscale vereenvoudigingswet 2017 34554 nr. Stb. 2016, 546, Definitieve wettekst
Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten 34556 nr. Stb. 2018, 512, Definitieve wettekst
Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II 34548 nr. Stb. 2017, 88, Inwerkingtreding
Wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (novelle) 34662 nr. Stb. 2017, 116, Definitieve wettekst
Uitbreiding btw-herzieningsregels voor kostbare diensten nog niet bekend Conceptregeling inclusief toelichting
Wet aanpak belastingontduiking nog niet bekend Reactie KNB internetconsultatie maatregelen aanpak belastingontduiking
Belastingplan 2018 34785 nr. Stb. 2017, 517, Definitieve wettekst
Overige fiscale maatregelen 2018 34786 nr. Stb. 2017, 518, Definitieve wettekst
Wet afschaffing btw landbouwvrijstelling 34787 nr. Stb. 2017, 519, Definitieve wettekst
Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld 34819 nr. Stb. 2017, 523, Definitieve wettekst
Wet spoedreparatie fiscale eenheid 34959 nr. Stb. 2019, 175, Definitieve wettekst
Belastingplan 2019 35026 nr. Stb. 2018, 504, Definitieve wettekst
Overige fiscale maatregelen 2019 35027 nr. Stb. 2018, 507, Definitieve wettekst
Wet bedrijfsleven 2019 (voorheen Wet bronbelasting 2020) 35028 nr. Stb. 2018, 505, Definitieve wettekst
Wet modernisering kleineondernemersregeling 35033 nr. Stb. 2018, 511, Definitieve wettekst
Wet excessief lenen bij eigen vennootschap 35496 nr. Stb. 2022, 531, Wet
Wet abonnementstarief WMO 35093 nr. Stb. 2019, 185, Definitieve wettekst
Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies 35255 nr. Stb. 2019, 509, Definitieve wettekst
Belastingplan 2020 35302 nr. Stb. 2019, 510, Definitieve wettekst
Overige fiscale maatregelen 2020 35303 nr. Stb. 2019, 512, Definitieve wettekst
Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord 35304 nr. Stb. 2019, 511, Definitieve wettekst
Fiscale verzamelwet 2021 35437 nr. Stb. 2020, 472, Definitieve wettekst
Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven 35364 nr. 5, Beroep op hardheidsclausule van in Zwitserland (op ander adres) wonende verkrijger van erfenis niet gehonoreerd
Wetsvoorstel aanpassing wettelijk fiscaal verschoningsrecht nog niet bekend Concept wettekst
Belastingplan 2021 35572 nr. Stb. 2020, 540, Definitieve wettekst
Overige fiscale maatregelen 2021 35573 nr. Stb. 2020, 542, Definitieve wettekst
Wet aanpassing box 3 35577 nr. Stb. 2020, 546, Definitieve wettekst
Wet differentiatie overdrachtsbelasting 35576 nr. G, Brief van de Minister van Binnenlandse zaken inzake de differentiatie van de overdrachtsbelasting en de gevolgen daarvan voor woningcorporaties
Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen 35574 nr. 11, Tweede nota van wijziging
Consultatiedocument aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen nog niet bekend Concept regeling
Belastingplan 2022 35927 nr. 96, Motie tot verlaging jubelton per 2023
Overige fiscale maatregelen 2022 35928 nr. Stb. 2021, 652, Definitieve wettekst
Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten 35929 nr. Stb. 2022, 539, Wet
Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II inzake verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen 35932 Nota naar aanleiding van het verslag
Fiscale verzamelwet 2022 35708 nr. C, Eindverslag
Voorjaarsnota 2022 36120 nr. 1, Beslisnota bij de Voorjaarsnota 2022 deel 2-2
Initiatiefvoorstel voor het doen vervallen van enkele fiscale regelingen en het vervangen van het box 2-tarief door een progressief tarief 36128 nr. 3, Memorie van toelichting
Fiscale verzamelwet 2023 36107 nr. Stb. 2022, 530, Wet
Initiatiefvoorstel voor een Wet vermogensbelasting 2024 36173 nr. 3, Memorie van toelichting
Fiscale verzamelwet 2024 nog niet bekend Concept wettekst
Belastingplan 2023 36202 nr. Stb. 2022, 532, Wet
Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen 36207 nr. Stb. 2022, 536, Wet
Overbruggingswet box 3 36204 nr. Stb. 2022, 534, Overbruggingswet box 3
Wet rechtsherstel box 3 36203 nr. Stb. 2022, 533, Wet
Intrekking van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II 36219 nr. 4, Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport