LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Beleidsbesluiten

Informatieblad: verhuurdersheffing

Beleidsbesluiten

Brief SvF: over crisisheffing

Beleidsbesluiten

Vragen en antwoorden overgangsrecht levensloopregeling

Beleidsbesluiten

Brief MvF: versoepeling hypotheekregels voor starters met perspectief op inkomensstijging

Beleidsbesluiten

Tijdelijke regeling hypothecair krediet

Beleidsbesluiten

Brief SvF: inzake het besluit aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen erf - en schenkbelasting als massaal bezwaar

Beleidsbesluiten

Ondernemingsfaciliteiten (Vervallen, zie BLKB/2013/1130M)

Beleidsbesluiten

Brief SvF: over vermindering pensioenaanspraken particuliere pensioen-BV's

Beleidsbesluiten

Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit (Vervallen, zie 2018-27139)

Beleidsbesluiten

Teruggaaf van betaalde belasting (Vervallen, zie 2019-128190)

Open in nieuw venster

Brief inzake kabinetsreactie op SEO-rapport over leegwaarderatio

Instantie: Ministerie van Financiƫn
Datum: 08-07-2022
Nummer: 2022-0000186098
Besluit is vervallen: Nee
Gerelateerde thema's: Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen
Regeerakkoord 2021-2025
Rendementsgrondslag
Uitvoeringsbesluit successiewet
Waardering verhuurde woning
Waardering woning
Waardering woning in box 3
Samenvatting:

Leegwaarderatio in de SW en de Wet IB 2001 wordt voortgezet met geactualiseerde percentages

Ingevolge art. 21 lid 8 SW en art. 5.20 lid 3 Wet IB 2001 wordt de waarde van met huurbescherming verhuurde woningen bepaald door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met de leegwaarderatio (een percentage) waardoor deze waarde lager is dan de WOZ-waarde. Deze leegwaarderatio is opgenomen in art. 10a Uitvoeringsbesluit SW 1956 en art. 17a Uitvoeringsbesluit IB 2001.In het coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV is afgesproken dat deze leegwaarderatio-regeling per 1 januari 2023 zou worden afgeschaft.
Naar aanleiding van het recent gepubliceerde SEO-rapport over de leegwaarderatio wordt nu op dit voornemen teruggekomen. Het kabinet stelt voor om de leegwaarderatio te continueren onder aanpassing van de percentages om de berekende waarde beter te laten aansluiten bij de huidige marktwaarde van verhuurde woningen. Naast het actualiseren van de beide tabellen zoals voorgesteld in de brief van staatssecretaris van Financiën Van Rij van 8 juli 2022 wordt voorgesteld om de wettelijke regeling voor verhuurders met tijdelijke huurcontracten en voor verhuurders die aan gelieerde partijen verhuren, per 1 januari 2023 aan te passen waardoor de facto de leegwaarderatio voor die situaties wordt afgeschaft.
De voorstellen hiertoe zullen in het Belastingplan 2023 worden opgenomen en op Prinsjesdag 2022 worden gepresenteerd. 

Mail a friend

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.