LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Beleidsbesluiten

Zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Beleidsbesluiten

Juridische fusie; Toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Beleidsbesluiten

Juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Beleidsbesluiten

Waardering van verpachte gronden in box 3 voor belastingjaar 2014

Beleidsbesluiten

Registratieplicht grootaandeelhouders heeft mogelijk gevolgen voor privacy familiebedrijven

Beleidsbesluiten

Besluit Fiscaal Bestuursrecht (Vervallen, zie BLKB 2016/19)

Beleidsbesluiten

Aanpassingsregeling Wlz

Beleidsbesluiten

Giften en algemeen nut beogende instellingen

Beleidsbesluiten

Beleidsregel ter uitvoering van artikel 13a van de Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994

Beleidsbesluiten

Wijziging van het besluit van 31 oktober 2012, nr BLKB2012/1752M i.v.m. vervallen goedkeuring gebruik onroerende zaak als bedrijfsmiddel vooruitlopend op de verkoop

Open in nieuw venster

Wob-verzoek inzake omzetbelasting en behandeling koop/aannemingsovereenkomsten onroerende zaken

Instantie: Ministerie van Financiƫn
Datum: 26-07-2019
Nummer: 2019-0000120691
Besluit is vervallen: Nee
Gerelateerde thema's: Bouwterrein
Samenvatting:

Het Ministerie van Financiën heeft een Wob-verzoek beantwoord waarin is verzocht om bekendmaking van het standpunt van de kennisgroep omzetbelasting inzake de vraag  of en wanneer de levering van een onbebouwd terrein, niet zijnde een bouwterrein, en de oplevering van een bouwwerk op dat terrein, als één btw-belaste handeling worden aangemerkt, als de koper zich bij het sluiten van de koopovereenkomst met verkoper van de grond verbindt om een aannemingsovereenkomst bij een aangewezen aannemer te sluiten. 
De Belastingdienst stelt zich op het volgende standpunt:
'De levering van een onbebouwd terrein, niet zijnde een bouwterrein, en de oplevering van een bouwwerk op dat terrein, kunnen alleen als één btw-belaste handeling worden aangemerkt als de koper zich bij het sluiten van de koopovereenkomst met verkoper van de grond verbindt om een aannemingsovereenkomst bij een aangewezen aannemer te sluiten, indien de verkoper en de aannemer op een zodanige manier samenwerken dat zij gezamenlijk één ondernemer zijn of dat één van hen beide als de ondernemer jegens de koper als verkoper en als aannemer voor het geheel optreedt.’

Mail a friend

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.