LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Beleidsbesluiten

Vrijstellingen. Omzetting, fusie of taakafsplitsing

Beleidsbesluiten

Brief SvF: over verschil in belastingdruk tussen bouwrijpe en braakliggende grond

Beleidsbesluiten

Brief SvF: over vermindering pensioenaanspraken particuliere pensioen-BV's

Beleidsbesluiten

Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit (Vervallen, zie 2018-27139)

Beleidsbesluiten

Nieuwsbericht: verlenging termijn 13 WBR naar 36 maanden

Beleidsbesluiten

Verruiming termijn bij doorverkoop

Beleidsbesluiten

Teruggaaf van betaalde belasting

Beleidsbesluiten

Administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen (Vervallen, zie BLKB 2014-704M)

Beleidsbesluiten

Lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen

Beleidsbesluiten

Keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen; inhaal - en terugnameregeling bij negatieve inkomsten uit eigen woning (Vervallen, zie DGB 2013/201M)

Open in nieuw venster

Verlenging termijn aanlevering informatieformulier pensioen in eigen beheer en mede-ondertekening door partner

Instantie: Ministerie van Financiën
Datum: 18-10-2018
Nummer: 2018-23862
Besluit is vervallen: Nee
Gerelateerde thema's: Uitfasering pensioen in eigen beheer
Samenvatting:

Bij besluit van 18 oktober 2018 (nr 2018-23862) heeft de Staatssecretaris van Financiën met terugwerkende kracht tot en met 1 april 2017 voorzien in algemene verlenging van de termijn voor het aanleveren van het ingevulde informatieformulier bij het afkopen van pensioen in eigen beheer (PEB) of het omzetten hiervan in een oudedagsverplichting (ODV). De termijn wordt van een maand (art. 38n lid 5 Wet LB en art. 12c lid 2 UB LB) verlengd tot een jaar na afkoop of omzetting indien aan alle overige voorwaarden voor toepassing van de gefaciliteerde afstempeling in combinatie met afkoop of omzetting wordt voldaan en - in geval van afkoop van het PEB - de verschuldigde loonbelasting tijdig op aangifte is voldaan.
Ook bevat het besluit de mogelijkheid dat de Inspecteur aan de dga de gelegenheid geeft een ten onrechte niet door de partner medeondertekend informatieformulier binnen zes weken alsnog van een handtekening van de partner te laten voorzien.

Mail a friend

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.