LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Beleidsbesluiten

Brief SvF: over verschil in belastingdruk tussen bouwrijpe en braakliggende grond

Beleidsbesluiten

Verzamelbesluit

Beleidsbesluiten

Brief SvF: antwoorden n.a.v. wetgevingsoverleg Belastingplan 2011 c.a.

Beleidsbesluiten

Ondernemingsfaciliteiten (Vervallen, zie BLKB/2012/611M)

Beleidsbesluiten

Doorschuiffaciliteit bij inbreng van een ter beschikking gestelde onroerende zaak in een NV of BV

Beleidsbesluiten

Deelnemingsvrijstelling; standpunten over de toepassing van de art. 13 e.v. Wet Vpb (Vervallen, zie BLKB2016/803M)

Beleidsbesluiten

Spaarloon; vrijval tegoed van de jaren 2006 tot en met 2009

Beleidsbesluiten

Verkrijging door aanstaande of voormalige echtgenoot of partner. Wijziging huwelijkse voorwaarden. Pleegkind

Beleidsbesluiten

Geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden; toelichting

Beleidsbesluiten

Registratie van akten

Open in nieuw venster

Verlenging termijn aanlevering informatieformulier pensioen in eigen beheer en mede-ondertekening door partner

Instantie: Ministerie van Financiƫn
Datum: 18-10-2018
Nummer: 2018-23862
Besluit is vervallen: Nee
Gerelateerde thema's: Uitfasering pensioen in eigen beheer
Samenvatting:

Bij besluit van 18 oktober 2018 (nr 2018-23862) heeft de Staatssecretaris van Financiën met terugwerkende kracht tot en met 1 april 2017 voorzien in algemene verlenging van de termijn voor het aanleveren van het ingevulde informatieformulier bij het afkopen van pensioen in eigen beheer (PEB) of het omzetten hiervan in een oudedagsverplichting (ODV). De termijn wordt van een maand (art. 38n lid 5 Wet LB en art. 12c lid 2 UB LB) verlengd tot een jaar na afkoop of omzetting indien aan alle overige voorwaarden voor toepassing van de gefaciliteerde afstempeling in combinatie met afkoop of omzetting wordt voldaan en - in geval van afkoop van het PEB - de verschuldigde loonbelasting tijdig op aangifte is voldaan.
Ook bevat het besluit de mogelijkheid dat de Inspecteur aan de dga de gelegenheid geeft een ten onrechte niet door de partner medeondertekend informatieformulier binnen zes weken alsnog van een handtekening van de partner te laten voorzien.

Mail a friend

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.