LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Beleidsbesluiten

Brief SvF: over verschil in belastingdruk tussen bouwrijpe en braakliggende grond

Beleidsbesluiten

Brief SvF: over vragen inzake overdrachten woning ouders-kind

Beleidsbesluiten

Giften en algemeen nut beogende instellingen (Vervallen, zie BLKB2014/1415M)

Beleidsbesluiten

Vragen en antwoorden fiscale partnerregeling en heffingskortingen (Vervallen, zie BLKB2011/1208M)

Beleidsbesluiten

Wijziging van enkele fiscale uitvoeringsregels

Beleidsbesluiten

Brief SvF: Beantwoording kamervragen rondom onduidelijkheid over dertig jaar hypotheekrenteaftrek

Beleidsbesluiten

Correctieverplichting

Beleidsbesluiten

Afschrijvingen

Beleidsbesluiten

Vrijstelling; juridische fusie, taakoverdracht en diverse onderwerpen (Vervallen, zie BLKB/2013/642M)

Beleidsbesluiten

Ondernemerschap. Terugwerkende kracht

Open in nieuw venster

Kamerbrief noodpakket banen en economie in verband met het corona-virus

Instantie: Ministerie van Economische Zaken
Datum: 17-03-2020
Nummer: CE-AEP / 20077147
Besluit is vervallen: Nee
Gerelateerde thema's: Belastingrente
Invorderingsrente
Uitstel van betaling
Samenvatting:

In aanvulling op de kamerbrief van 12 maart 2020 (CE-AEP / 20072624) zijn op 17 maart 2020 meer economische maatregelen aangekondigd in verband met het corona-virus. Tot deze economische maatregelen behoren ook een aantal fiscale maatregelen.
Eerder was al aangekondigd dat ondernemers, om liquiditeitsproblemen het hoofd te kunnen bieden, een verzoek om bijzonder uitstel van betaling van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting kunnen indienen. Dit uitstel zal door de Belastingdienst worden verleend als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. De invordering zal direct na ontvangst van het verzoek worden stilgezet. Op een later moment zullen de verzoeken individueel worden beoordeeld. Wel blijven de gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel gelden. Daarnaast zal de Belastingdienst verzuimboetes voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. Voorts kunnen ondernemers, die door het coronavirus een lagere winst verwachten, een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.
Bij de Kamerbrief van 17 maart 2020 is in aanvulling op het bovenstaande onder andere aangekondigd dat zowel de invorderingsrente als de belastingrente voor alle belastingen tijdelijk zal worden verlaagd naar 0,01%. Voor de invorderingsrente gaat deze tijdelijke maatregel in per 23 maart 2020 en voor de belastingrente per 1 juli 2020. 
Werkgevers die te maken krijgen met tenminste 20% verwacht omzetverlies kunnen bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. De tegemoetkoming is afhankelijk van het percentage aan omzetdaling vanaf 1 maart 2020.
Tot slot is het kabinet in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten om te bezien in hoeverre gemeenten ondernemers verlichting van de toeristenbelasting kunnen bieden. Ook bekijkt het kabinet of het mogelijk is de heffing van energiebelasting voor bepaalde ondernemers tijdelijk uit te stellen. 

Mail a friend

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.