LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Beleidsbesluiten

Belastbaar feit (Vervallen, zie BLKB2011/1803M)

Beleidsbesluiten

Reactie SvF: Belastinglatentie evenredig toerekenen

Beleidsbesluiten

Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen (vervallen, zie BLKB 2012/175M)

Beleidsbesluiten

Vrijstelling; diverse onderwerpen (Vervallen, zie CPP2009/1076M)

Beleidsbesluiten

Ministerie van Financiën 09-06-2008, nr DB 2008-00340

Beleidsbesluiten

Reactie SvF: Geen belaste verkrijging door fuserende woningstichting verkregen

Beleidsbesluiten

Reactie SvF: Landbouwstructuurvrijstelling bleek toch van toepassing

Beleidsbesluiten

Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. Vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI)

Beleidsbesluiten

Besluit heffingsrente (Vervallen, zie DGB2010/6832M)

Beleidsbesluiten

Deelnemingsvrijstelling; standpunten over de toepassing van de artikelen 13 e.v. van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Vervallen, zie DGB2010/2154M)

Open in nieuw venster

Handreiking oudedagsverplichting en vererving van de termijnen

Instantie: Belastingdienst
Datum: 08-05-2018
Nummer:
Besluit is vervallen: Nee
Gerelateerde thema's: Uitfasering pensioen in eigen beheer
Samenvatting:

Nieuwe handreiking inzake vererving ODV bij verschillende testamentvormen

In een handreiking van 8 mei 2018 wordt in vraag & antwoord-vorm ingegaan op de vererving van aanspraken op een oudedagsverplichting (ODV) in geval van een (quasi-)wettelijke verdeling, (keuze)legaat, vruchtgebruiktestament, keuze-vruchtgebruiklegaat en (partiële) ouderlijke boedelverdeling. Uitgangspunt is dat een van de wettelijke of testamentaire gerechtigdheid van erfgenamen tot de ODV afwijkende verdeling tussen erfgenamen onderling alleen dan niet leidt tot een onzuivere ODV met de daaraan gekoppelde afrekeningsverplichting, indien de erflater in het testament een verdelingsbevoegdheid heeft opgenomen. 

Mail a friend

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.