LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Beleidsbesluiten

Vragen en antwoorden overgangsrecht levensloopregeling

Beleidsbesluiten

Administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen (Vervallen, zie BLKB 2014-704M)

Beleidsbesluiten

Wijziging van de Uitvoeringsregeling IB 2001, de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting, de Uitvoeringsregeling AWR en de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003

Beleidsbesluiten

Lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen

Beleidsbesluiten

Brief SvF: over de erfbelasting over een niet verkochte woning

Beleidsbesluiten

Keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen; inhaal - en terugnameregeling bij negatieve inkomsten uit eigen woning (Vervallen, zie DGB 2013/201M)

Beleidsbesluiten

Verlaging tarief bij verkrijging van woningen

Beleidsbesluiten

Brief SvF: over grensoverschrijdende successie belasting problemen in de EU

Beleidsbesluiten

Brief SvF: over de gevolgen van het fiscaal partnerbegrip voor mantelzorgverleners

Beleidsbesluiten

Brief SvF: over giftenaftrek teruggeschonken vrijwilligersvergoeding

Open in nieuw venster

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden

Instantie: Belastingdienst
Datum: 04-04-2018
Nummer:
Besluit is vervallen: Nee
Notamail: 2017, nr 263
Gerelateerde thema's: Uitfasering pensioen in eigen beheer
Samenvatting:

Op 4 april 2018 heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) in Vraag & Antwoord 17-017 aangegeven dat na het overlijden van een dga de langstlevende partner die een in eigen beheer ondergebracht nabestaandenpensioen geniet, ook gebruik kan maken van de faciliteiten om in 2018 of 2019 de omvang van het partnerpensioen belastingvrij te verminderen tot het niveau van de fiscale waarde van de verplichtingen gevolgd door hetzij afkoop hetzij omzetting in een oudedagsverplichting (ODV). Belangrijk is wel dat men zich realiseert dat in het geval de langstlevende meer dan vijf jaar jonger is dan de voor de langstlevende geldende AOW-gerechtigde leeftijd, bij omzetting in een ODV de termijnen niet direct kunnen ingaan. Termijnen uit een ODV kunnen niet eerder worden uitgekeerd dan minimaal vijf jaar voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
Het CAP heeft daarnaast ook de Handreiking ODV-aanspraken en overlijden geactualiseerd.

Cijfers 2017: ruim 70.000 dga's hebben afgestempeld
Wat betreft de feiten betreffende het gebruik van de faciliteiten inzake afkoop van pensioen in eigen beheer, heeft de Staatssecretaris van Financiën in een brief bekend gemaakt dat in 2017 ruim 70.000 dga’s hun pensioen in eigen beheer hebben afgestempeld. Vervolgens heeft van deze groep 60% het pensioen afgekocht en 40% het omgezet in een ODV. De schatkist is door de afkoop met € 3,3 miljard extra loonheffing gevuld terwijl op € 2,1 miljard was gerekend.

Mail a friend

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.