LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Beleidsbesluiten

Wob-verzoek inzake beleid eigen woning leningen bij particulieren

Beleidsbesluiten

Brief MvF: versoepeling hypotheekregels voor starters met perspectief op inkomensstijging

Beleidsbesluiten

Tijdelijke regeling hypothecair krediet

Beleidsbesluiten

Brief SvVWS

Beleidsbesluiten

Kamervragen over mantelzorgcompliment en erfbelasting

Beleidsbesluiten

Brief SvF: over de erfbelasting over een niet verkochte woning

Beleidsbesluiten

Brief SvF: over de fiscale behandeling van waterwoningen

Beleidsbesluiten

Brief MvBZK: inzake stijgende WOZ-waarderingen

Beleidsbesluiten

Brief SvF: ontwikkeling Wet WOZ

Beleidsbesluiten

Nieuwsbericht: versoepeling regels verklaring van erfrecht

Open in nieuw venster

Goedkeuring analoge toepassing onvoorziene omstandigheid bij overlijden voor levering woning

Instantie: Ministerie van Financiƫn
Datum: 07-04-2021
Nummer: 2021-0000066157
Besluit is vervallen: Nee
Gerelateerde thema's: Onvoorziene omstandigheden
Startersvrijstelling
Samenvatting:

In een casus waarbij FBN Juristen betrokken is geweest, heeft het Ministerie van Financiën met toepassing van de hardheidsclausule goedkeuring gegeven dat onder voorwaarden de erfgenamen van een koper op de verkrijging van een woning het verlaagde tarief van 2% mochten toepassen, ondanks dat de erfgenamen niet voornemens waren de woning te gaan gebruiken als hoofdverblijf. Deze goedkeuring voor analoge toepassing van art. 15a lid 5 WBR is gegeven onder de volgende voorwaarden: 

  1. de erfgenamen maken aannemelijk dat de erflater tot aan het moment van overlijden steeds de bedoeling heeft gehad de woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf te gaan gebruiken; 
  2. op het tijdstip van het overlijden bestond er voor de erfgenamen rechtens geen mogelijkheid meer om de koopovereenkomst te ontbinden door het inroepen van een ontbindende voorwaarde;
  3. de woning wordt door de erfgenamen verkocht en na het tijdstip van hun verkrijging tot de doorverkoop niet ter beschikking gesteld aan derden;
  4. de schriftelijke verklaring voor de toepassing van het verlaagde tarief van 2% wordt aan de notariële akte van levering gehecht;
  5. in de notariële akte van levering wordt aangegeven dat het verlaagde tarief wordt toegepast met toepassing van de hardheidsclausule met verwijzing naar de brief waarin de goedkeuring is gegeven;
  6. in de voorgelegde situatie is een tegemoetkoming verleend in een situatie waarin volgens de wettelijke bepalingen 8% overdrachtsbelasting verschuldigd is. Deze wettelijke verschuldigdheid van 8% brengt mee dat bij een overdracht van de nu verkregen onroerende zaak, een volgende koper onder omstandigheden formeel gezien aanspraak kan maken op een vermindering van overdrachtsbelasting op grond van art. 13 lid 1 WBR. Indien en voor zover bij een toekomstige verkrijging op deze grond aanspraak op vermindering wordt gemaakt en de toekomstige verkrijger 8% overdrachtsbelasting is verschuldigd, komt de nu verleende tegemoetkoming te vervallen en zijn de erfgenamen alsnog 8% overdrachtsbelasting verschuldigd. 
Mail a friend

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.