LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Beleidsbesluiten

Brief SvF: over de erfbelasting over een niet verkochte woning

Beleidsbesluiten

Brief MvBZK: inzake stijgende WOZ-waarderingen

Beleidsbesluiten

Brief SvF: onjuiste waardebepaling van verhuurde panden in box 3 en de Successiewet

Beleidsbesluiten

Nieuwsbericht: oprichten BV wordt makkelijker en goedkoper

Beleidsbesluiten

Pensioenen; vervroegen ingangsdatum pensioenuitkeringen en samenloop met arbeidsinkomsten

Beleidsbesluiten

Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen (Vervallen, zie BLKB2011/1828M)

Beleidsbesluiten

Besluit Fiscaal Bestuursrecht (Vervallen, zie BLKB2013/995M)

Beleidsbesluiten

Tijdelijk verlaagd tarief bij verkrijging woningen

Beleidsbesluiten

Natuurschoonwet

Beleidsbesluiten

Brief SvF: vragen van het lid Schouten over de ANBI - status

Open in nieuw venster

Eigenwoningregeling; eigenwoningreserve en eigenwoningschuld bij gezamenlijke aankoop eigen woning en gezamenlijk aangaan eigenwoningschuld partners

Instantie: Ministerie van Financiƫn
Datum: 30-01-2018
Nummer: 2018-1511
Besluit is vervallen: Nee
Notamail: 2018, nr 26
Gerelateerde thema's: Eigen woning
Eigenwoningschuld
Samenvatting:

Indien partners gezamenlijk in een 50/50 verhouding een eigen woning kopen en deze ook gezamenlijk 50/50 financieren, komt de renteaftrek over de aangegane geldleningen deels in gevaar wanneer ten minste een van beide partners over een eigenwoningverleden beschikt (bestaande uit onder andere een eigenwoningreserve en een bestaande eigenwoningschuld waarop het overgangsrecht van toepassing is geweest). De wet regelt voor de situatie van boedelmenging dat het eigenwoningverleden van de ene partner voor de helft overgaat op de andere partner. Omdat bij de aankoop van een eigen woning tijdens het huwelijk geen sprake is van boedelmenging is deze wetgeving niet van toepassing. In een besluit heeft de staatssecretaris vooruitlopend op wetgeving goedgekeurd dat op verzoek van beide fiscaal partners het eigenwoningverleden van de ene partner voor de helft overgaat op de andere partner. Hierdoor wordt een aanwezige eigenwoningreserve 50/50 verdeeld, gaat een eventuele aflossingsstand voor de helft over, het aantal maanden dat reeds renteaftrek is genoten gaat voor de helft over en het recht op toepassing van het overgangsrecht gaat voor de helft over. Het gevolg is dat de volledige eigenwoningschuld tot renteaftrek leidt. De verdeling bij helfte kan in een later jaar niet meer worden teruggedraaid. In geval van een afwijkende eigendomsverhouding kan om overeenkomstige toepassing van de goedkeuring worden verzocht. De goedkeuring is van toepassing op alle vormen van fiscaal partnerschap waarbij een woning in een 50/50 verhouding wordt gekocht. De goedkeuring geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013. Onherroepelijk vaststaande aanslagen kunnen op verzoek worden verminderd.

Mail a friend

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.