LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Beleidsbesluiten

Reactie SvF: Belastinglatentie evenredig toerekenen

Beleidsbesluiten

Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen (vervallen, zie BLKB 2012/175M)

Beleidsbesluiten

Bedrijfsfusie. Toepassing art. 14 lid 2 Wet Vpb (Vervallen, zie BLKB 2015/520M)

Beleidsbesluiten

Terugwerkende kracht bij ruisende inbreng in een besloten vennootschap

Beleidsbesluiten

Eigenwoningregeling (Vervallen, zie CPP2009/998M)

Beleidsbesluiten

Vrijstelling; diverse onderwerpen (Vervallen, zie CPP2009/1076M)

Beleidsbesluiten

Geruisloze doorschuiving (Vervallen, zie 2018-64996)

Beleidsbesluiten

Fictieve verkrijging; levensverzekering en derdenbeding. Premiesplitsing (Vervallen, zie DGB2010/873M)

Beleidsbesluiten

Waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten

Beleidsbesluiten

Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden (Vervallen, zie CPP2009/1290M)

Open in nieuw venster

Brief MvSZenW: Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Instantie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Datum: 08-03-2018
Nummer: 2018-0000025158
Besluit is vervallen: Nee
Gerelateerde thema's: Er zijn geen gerelateerde thema's
Samenvatting:

Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
Op 8 maart 2018 hebben de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister voor Rechtsbescherming de tweede evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) naar de Tweede Kamer gestuurd.
Zij menen dat de Wvps nog altijd een meerwaarde heeft, omdat nog altijd economische ongelijkheid bestaat tussen echtgenoten. De opzet van de Wvps behoeft echter wel verbetering, waartoe onder andere de volgende mogelijke wijzigingen zijn gepresenteerd:

  • de standaardmethode van verevening wordt conversie. Hierdoor verkrijgt de vereveningsgerechtigde een zelfstandige aanspraak op het ouderdomspensioen en is hij/zij niet meer afhankelijk van de ex-partner.
  • de standaard voor het uitbetalen via de pensioenuitvoerder wordt aangepast van ‘nee, tenzij u een formulier toestuurt’, in ‘ja, tenzij u aangeeft dat u het pensioen niet wilt verdelen of anders wilt verdelen’. Hierdoor wordt de pensioenuitvoerder van rechtswege belast met het uitbetalen van het ouderdomspensioen, tenzij de ex-partners aangeven af te zien van verevening van het ouderdomspensioen.
  • de periode waarover het bijzonder partnerpensioen wordt toegekend, wordt verkort tot alleen de huwelijkse periode. Hiermee wordt de periode waarover het bijzonder partnerpensioen wordt berekend en de periode waarover de verevening van het ouderdomspensioen op basis van de Wvps wordt berekend gelijk aan elkaar. Het restant van het opgebouwde partnerpensioen komt zo beschikbaar voor een nieuwe partner of voor uitruil van partnerpensioen voor ouderdomspensioen.

De ministers verwachten voornoemde wijzigingen eind 2018 ter consultatie te leggen, waarna medio 2019 een wetsvoorstel zal worden ingediend.

Literatuur

  • F.M.H. Hoens, 'Pensioenstelsel bij scheiding blijft relatievermogensrechtelijk onevenwichtig', WPNR 2018(7196)
Mail a friend

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.