LOADING  

FBN Juristen

FBJuristen, opgericht door Hans Stubbé in 1988 als Fiscaal Bureau voor het Notariaat, is een gespecialiseerd advieskantoor. FBverricht werkzaamheden met betrekking tot het fiscale recht en het civiele recht. De rechtsgebieden waarop wij ons onderscheiden zijn zowel civiel (onroerend goed, huwelijksvermogensrecht, erfrecht), als fiscaal (erf- en schenkbelasting, overdrachtsbelasting, inkomstenbelasting en omzetbelasting).
Zo hopen wij een algemeen fiscaal-juridische denktank voor onze cliënten te zijn.

Gezien de voortdurende wijzigingen in de wetgeving is permanente educatie onmisbaar. Daartoe heeft FBJuristen naast de adviespraktijk een cursusorganisatie. De cursussen variëren van een serie bijeenkomsten over fiscale en civiele actualiteiten voor het notariaat tot de opleiding Erfrecht voor advocaten en diverse (interne) cursussen en lezingen, bijvoorbeeld met betrekking tot bedrijfsoverdracht, boedelafwikkeling, de flex-BV en het levenstestament.

Tot slot is het kantoor uitgever van kennisbank Via Juridica. Deze kennisbank bevat een schat aan fiscale en civiele informatie. Kennisbank Via Juridica is ook te gebruiken als naslagwerk in de dagelijkse praktijk. In Via Juridica zijn naast toelichting op fiscale en civiele wetgeving, alle voor het vakgebied relevante beleidsbesluiten opgenomen, alsmede actuele jurisprudentie en kamerstukken van wetten en lopende wetsvoorstellen.

Partners bij FBN Juristen zijn prof. dr. J.P.M. Stubbé en mr. L.E. Welkers. 

Ga naar de website van FBN Juristen en lees meer over: