LOADING  

Cursusdocumenten


Cursusdocumenten lopend jaar

U dient in te loggen om uw cursusdocumenten in te kunnen zien.

U kunt aan de linkerzijde van deze pagina uw cursusdocumenten raadplegen.


 Cursusaanbod

Klik hier voor ons ruime webinaraanbod! 

Stoomcursus basiskennis voor starters, ondersteunend personeel en (junior) juridisch medewerkers 01-09-2022 € 975,- Meer informatie
Erfpacht: notariële aandachtspunten bij de uitgifte, overdracht en beëindiging 12-09-2022 € 350,- Meer informatie
BTW en overdrachtsbelasting voor het notariaat: de stand van zaken 14-09-2022 € 450,- Meer informatie
Dé dag voor het notariaat 16-09-2022 € 550,- Meer informatie
9-daagse Opleiding Register Notarisklerk Familievermogensrecht 26-09-2022 € 3450,-  Meer informatie
Adviseren van de vermogende particulie; van schekningsplan tot familiefonds en fiscaliteiten, casusposities uitgewerkt 26-09-2022 € 450,- Meer informatie
Alles omtrent vereffening van nalatenschap (licht en zwaar) 27-09-2022 € 350,- Meer informatie
Praktijkopleiding Registergoed voor notarieel medewerkers vanaf 2-09-2022 € 1850,- Meer informatie
9-daagse Opleiding Register Notarisklerk Registergoederenrecht 28-9-2022 € 3450,-  Meer informatie
De actualiteiten in box 2 en 3 voor het notariaat 29-09-2022 € 450,- Meer informatie
Praktisch omgaan met de legitieme en drie beschermingsconstructies tegen schuldeisers in het erfrecht 29-09-2022 € 550,- Meer informatie
Koop- en levering: verdieping voor ervaren notarieel medewerkers 29-09-2022 € 550,- Meer informatie
Schenken (civiel- en fiscaal) - beunt u klaar voor de laatste ronde "jubelen"? 03-10-2022 € 350,- Meer informatie
Actualiteitendag Registergoederenrecht voor medewerkers 04-10-2022 € 495,- Meer informatie
Publiekrechtelijke aspecten van onroerend goed (ochtend) en verjaring en de gevolgen daarvan (middag) 04-10-2022 € 550,- Meer informatie
Actualiteitendag Ondernemingsrecht voor medewerkers 06-10-2022 € 495,- Meer informatie
Met FBN aan de notariële tafel: artikelen uit PE Notariaat uigelicht 10-10-2022 € 175 Meer informatie
Huwelijksvermogensrecht voor medewerkers 13-10-2022 € 495,- Meer informatie
Basisopleiding Ondernemingsrecht vanaf 25-10-2022 € 1285,- Meer informatie
Civiele en fiscale aspecten van fusie en splitsing 31-10-2022 € 550,- Meer informatie
Erfrecht voor medewerkers 01-11-2022 € 495,- Meer informatie
Onderdompelen in de Wwft voor de notariële praktijk 04-11-2022 € 650,- Meer informatie
Overtuigend contact maken: hoe presenteer je jezelf? 07-11-2022 € 675,- Meer informatie
Notariële aspecten van collectieve energievoorzieningsinstallaties (zoals WKO) 8-11-2022 € 350,- Meer informatie
Ontbinding, vereffening en turboliquidatie + aandachtspunten Wwft in de ondernemingsrechtpraktijk 10-11-2022 € 550,- Meer informatie
Actualiteitendag Familierecht voor medewerkers 10-11-2022 € 495,- Meer informatie
UBO-onderzoek en UBO-registratie 14-11-2022 € 350,- Meer informatie
Werkatelier Splitsingsreglementen bekijken en vergelijken 16-11-2022 € 350,- Meer informatie
Van beslag tot Groninger akte: bijzonderheden in de onroerendgoedpraktijk 17-11-2022 € 550,- Meer informatie
Boedelafwikkeling voor medewerkers 17-11-2022 € 495,- Meer informatie
Actualiteitendag Registergoederenrecht voor medewerkers 24-11-2022 € 495,- Meer informatie
Vervroegd uitkeren van niet-opeisbare geldvorderingen 24-11-2022 € 350,- Meer informatie

 

 Webinars

BOR in de Successiewet 1956: notariële aandachtspunten On Demand € 225,- Meer informatie
Alles over statutenwijziging On Demand € 125,- Meer informatie
Het UBO-register en privacystructuren On Demand € 125,- Meer informatie
Artikel 10 SW in het algemeen en "papieren" schenking in het bijzonder On Demand € 225,- Meer informatie
De levensverzekering en de huwelijksgemeenschap/nalatenschap On Demand € 225,- Meer informatie
Erfdienstbaarheden in de notariële praktijk On Demand € 225,- Meer informatie
Notariële aspecten van samenwoners On Demand € 125,- Meer informatie
De notaris en de 403-verklaring On Demand € 225,- Meer informatie
Actualiteiten notarieel tuchtrecht On Demand € 125,- Meer informatie
Actualiteiten en praktijkervaringen Wet Differentiatie Overdrachtsbelasting On Demand € 225,- Meer informatie
Inkorting en vermindering: een lastige combinatie On Demand € 225,- Meer informatie
De jubelton: de laatste ronde On Demand € 125,- Meer informatie
Het Didam-arrest en de aandachtspunten/gevolgen voor de notariële praktijk: een eerste verkenning On Demand € 250,- Meer informatie
De nieuwe Wet Pensioenverdeling bij Scheiding 2022: belangrijkste wijzigingen voor de notariële praktijk On Demand € 225,- Meer informatie
Aanpassingen in de eigenwoningregeling per 2022 en de gevolgen daarvan voor de draagplichtovereenkomst On Demand € 225,- Meer informatie
De optie voor een met omzetbelasting belaste levering On Demand € 125,- Meer informatie
De monddoodclausule in overeenkomsten en akten: nietig of geldig? On Demand € 125,- Meer informatie
De notaris en (mogelijke) grondspeculatie: Belehren en passeren of dienst weigeren? On Demand € 125,- Meer informatie
Goederenrechtelijke aspecten van duurzame energie On Demand € 225,- Meer informatie
Appartementsrechten voor experts On Demand € 125,-  Meer informatie
Afwikkelen van vruchtgebruiktestamenten en de vaststellingsovereenkomst en de rol van de notaris On Demand € 330,-  Meer informatie
Balanslezen en beginselen fiscaliteit On Demand  € 125.-

Meer informatie

Beheers als notaris het boxenspel in de inkomstenbelasting On Demand  € 195,-  Meer informatie
Uitleg van notariële akten in het ondernemingsrecht On Demand  € 125,- Meer informatie
Praktische tips en tricks nalatenschapsafwikkeling  On Demand € 340,-

Meer informatie

Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed On Demand € 550,- Meer informatie
Omgaan met Beslag On Demand € 125,- Meer informatie
Verdiepingscursus complexe niewbouwprojecten On Demand € 440,- Meer informatie
Boedelafwikkeling voor medewerkers On Demand € 320,- Meer informatie
Fiscale aspecten van vastgoedtransacties On Demand € 350,- Meer informatie
De omgevingswet en het notariaat: kansen en uitdagingen On Demand €295,- Meer informatie
Vereffeningsprocedures in de erfrechtelijke praktijk On Demand € 330,- Meer informatie
Levenstestament  On Demand € 195,- Meer informatie
Juridische aspecten van (mantel)zorg On Demand € 125,-  Meer informatie
De omgevingswet en het notariaat: kansen én uitdagingen On Demand € 125,-  Meer informatie
Valkuilen bij en veel gemaakte fouten in testamenten  On Demand € 200,- Meer informatie
Basismodule Ondernemingsrecht  On Demand € 240,- Meer informatie
Basisopleiding Familierecht  On Demand € 880,- Meer informatie
Huwelijksvermogensrecht voor medewerkers  On Demand € 240,- Meer informatie
Erfrecht voor medewerkers   On Demand € 320,- Meer informatie