LOADING  
Fiscaal
Civiel
Open in nieuw venster

Legaten niet afgegeven: beroep op verstrijken verjaringstermijn niet in strijd met redelijkheid en billijkheid

Terug
Instantie: Hoge Raad
Datum: 23-04-2021
ECLI: ECLI:NL:HR:2021:649
Zaaknummer: 20/00939
Notamail: 2021, nr 104
Samenvatting:

C en D raken ruim twintig jaar na het overlijden van hun moeder bekend met de in haar uiterste wil aan hen gelegateerde geldbedragen. C en D hebben destijds aan hun broer B een volmacht gegeven voor het afwikkelen van de nalatenschap. B heeft de geldlegaten nooit aan hen uitgekeerd. In geschil is of de vorderingen ter zake van de geldlegaten zijn verjaard.
De Hoge Raad overweegt dat een rechtsvordering tot uitkering van een legaat verjaart door verloop van twintig jaar na de dag volgende op die waarop de onmiddellijke nakoming kan worden gevorderd (art. 3:306 jo art. 3:313 BW). De verjaringstermijn heeft, gelet op het belang van de rechtszekerheid, een objectief en in beginsel absoluut karakter. In uitzonderlijke gevallen kan de termijn op grond van redelijkheid en billijkheid buiten toepassing blijven. De Hoge Raad oordeelt - anders dan het Hof - dat van een dergelijk uitzonderlijk geval in casu geen sprake is. De Hoge Raad oordeelt dat C en D het bestaan en de inhoud van het testament hadden kunnen vaststellen door raadpleging van het Centraal Testamentenregister.

Gerelateerde thema's Legaten
Mail a friend

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.