LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Notaris concludeert ten onrechte tot onwaardigheid in verklaring van erfrecht

Uitspraak

Verkrijging juridisch eigendom van art. 4 WBR-aandelen is belastbaar feit voor overdrachtsbelasting bij verkrijging door (beheerder van) Sondervermögen

Uitspraak

Vermogen in Stiftung wordt toegerekend aan de erfgenamen van de inbrenger

Uitspraak

Koopovereenkomst met als doel het voorkomen dat de Staat verhaal zou halen nietig

Uitspraak

Biologisch kind van erflater is juridisch voor erfbelasting geen kind

Uitspraak

Terugverkrijging economisch eigendom leidt niet tot vermindering maatstaf van heffing overdrachtsbelasting

Uitspraak

aandeel in mandeligheid kwalificeert met appartement als één onroerende zaak

Uitspraak

Geen 2%-tarief omdat units kwalificeren als hotelkamer

Uitspraak

Bijstandsgerechtigde was verplicht om te procederen tegen bewindvoerder van het testament

Uitspraak

Testamentaire bepaling was in strijd met gesloten stelsel van uiterste wilsbeschikkingen

Door te weigeren beslag op te heffen werd misbruik van recht gepleegd

Procedureverloop
Rechtbank Limburg , 26-02-2021, nr. C/03/288307 / KG ZA 21-59, ECLI:NL:RBLIM:2021:1721, Notamail 2021, nr 66

Gerelateerde thema's
Conservatoir beslag (Art. 700 - 770c Rv)


Mail a friend

Casus
X heeft in het verleden zakelijk samengewerkt met Y en Z. Y heeft een executoir beslag gelegd op de onverdeelde helft van de woning van X. De woning behoorde toe aan X en zijn ex-echtgenoot, ieder voor de onverdeelde helft. Later heeft ook Z ten laste van X executoir beslag gelegd op de onverdeelde helft van de woning. X en zijn ex-echtgenoot hebben een koopovereenkomst gesloten waarbij de woning is verkocht. Het staat vast dat de opbrengst van de woning minder is dan de nog verschuldigde hypothecaire schuld. X vordert dat Y en Z hun beslagen opheffen. Hij stelt hiertoe dat hij onredelijk is benadeeld en dat Y en Z geen belang hebben bij de handhaving van de beslagen. Ook dreigt X in financiĆ«le problemen te komen als de gesloten koopovereenkomst niet kan worden nagekomen vanwege het op de woning liggende beslag. 

Rechtbank
De Voorzieningenrechter oordeelt dat in het geval een vordering van een schuldeiser niet op voorhand als ondeugdelijk is te bestempelen, het handhaven van een conservatoir beslag door de schuldeiser misbruik van bevoegdheid kan opleveren (art. 3:13 BW). Dat zal vooral het geval zijn als er geen verwachting is dat handhaving van het beslag kan leiden tot een uitkering aan de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.