LOADING  
Fiscaal
Civiel

Gebruikte filters

Informatiesoort: Nieuws

Terug

Overig nieuws

Rechtspraak

Tijdelijke verhuur onderneming binnen 1 jaar na schenking aandelen leidt niet tot schending voortzettingsvereiste BOF

Rechtspraak

Een voor het huwelijk gesloten alimentatie-overeenkomst is nietig

Rechtspraak

Drijvend zonnepark geen onroerende zaak waaraan waarde moet worden toegekend

Toelichting

Eindejaarstips 2022

Toelichting

Wwft-Alert 2022 | 15 (incl. update 24 november 2022)

Rechtspraak

Zodanig ingrijpende wijzigingen bij werkzaamheden in bouwkundige constructie hebben geleid tot 'in wezen nieuwbouw'

Rechtspraak

Verlaagde tarief overdrachtsbelasting niet van toepassing op kavel met deel muur en terras voormalige woning

Rechtspraak

Bij woning gebouwde paardenaccommodatie kwalificeert als aanhorigheid

Rechtspraak

Notaris handelde onzorgvuldig door klager niet te informeren over splitsing perceel

Rechtspraak

Langdurig samenwonende broer en zus aangemerkt als partners voor erfbelasting

Vennoten niet meer automatisch failliet bij faillissement vof

Procedureverloop
Hoge Raad, 06-02-2015, nr. 14/03627, ECLI:NL:HR:2015:251

Gerelateerde thema's
Faillissement vennootschap onder firma (art. 4 Fw)
Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (art. 284 - 313 Fw)


Mail a friend

Casus
A is vennoot in X vof. Een schuldeiser van de vof heeft het faillissement aangevraagd van zowel de vof als A. A heeft voor de faillissementsaanvraag al verzocht toegelaten te worden tot de wsnp-regeling. Doordat de vereiste stukken ontbraken is de Rechtbank niet toegekomen aan een uitspraak ten aanzien van de schuldsanering. Omdat inmiddels het faillissement van X vof is uitgesproken, dat volgens de Rechtbank ook het faillissement van A met zich brengt, wijst de Rechtbank het verzetverzoek tegen faillietverklaring van A af. In hoger beroep bevestigd het Hof de uitspraak van de Rechtbank.
In cassatie wordt betoogd dat het onherroepelijk geworden vonnis tot faillietverklaring van X vof, anders dan het hof oordeelde, niet (noodzakelijkerwijs) het faillissement van de vennoten meebrengt. In het cassatieverzoek wordt bepleit dat de Hoge Raad terugkomt van zijn vaste rechtspraak terzake (zie onder meer HR 14 april 1927, NJ 1927/725 en laatstelijk HR 22 december 2009, nr 09/03150, ECLI:NL:HR:2009:BK3574).

Hoge Raad
Ondanks het ontbreken van rechtspersoonlijkheid wordt de vof in het maatschappelijk verkeer gezien als een afzonderlijk rechtssubject dat zelfstandig aan het rechtsverkeer kan deelnemen, wat strookt met het feit dat de vof een afgescheiden vermogen heeft.
Ingevolge art. 18 WvK is elk der vennoten hoofdelijk verbonden voor ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.