LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Koel- en rijpingscellen en stellages zijn onroerend in de zin van art. 3:3 BW

Uitspraak

Golfbaan leent zich voor zelfstandig gebruik en kwalificeert niet als bebouwing of erbij behorend terrein

Uitspraak

Ook bij vermenging met gemeenschapsvermogen blijft vergoedingsrecht voor privévermogen in stand

Uitspraak

Niet bouwkundig met elkaar verbonden appartementen kwalificeren niet als één eigen woning

Uitspraak

Verwerken van BSN in btw-nummer van zelfstandige ondernemers is in strijd met privacywetgeving

Uitspraak

Toepassing fusievrijstelling overdrachtsbelasting bij substantiële kostenbesparing

Uitspraak

Opleggen aanslag wegens schenking in 1991 nog mogelijk nu schenker en begiftigde in leven zijn

Uitspraak

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor gebouwen met zorgappartementen en bijbehorende warmte-koude-opslaginstallaties (WKO)

Uitspraak

Heffingsambtenaar heeft terecht geen rekening gehouden met reserve VvE bij WOZ-waarde

Uitspraak

Notaris had ministerie voor kavelruil moeten weigeren (Novitaris-kwestie)

Zorgvuldigheidsverplichtingen notaris bij aandelenoverdracht voor 1 euro

Procedureverloop
Hof Amsterdam, 05-06-2018, nr. 200.227.998/01 NOT, ECLI:NL:GHAMS:2018:1906

Gerelateerde thema's
Onafhankelijkheid notaris/zorgplicht
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)


Mail a friend

Casus
Notaris N passeert twee akten waarbij een BV haar aandelen in twee dochtervennootschappen voor een koopprijs van ieder één euro levert aan koper K. V is aandeelhouder en bestuurder van de verkopende BV. Deze BV wordt bij de aandelenoverdracht vertegenwoordigd door Y.
V verwijt N dat zij bij de voorbereiding en het passeren van de akten de op haar rustende zorgvuldigheidsverplichtingen heeft geschonden. V stelt onder meer dat N – in verband met de bevoegdheid van Y – aan V had moeten vragen of er een door V ondertekend overnamecontract was. Daarnaast verwijt zij N onvoldoende onderzoek te hebben gedaan naar de koopsommen van één euro.
N stelt zich onder meer op het standpunt dat zij zelfstandig bij de Kamer van Koophandel onderzoek heeft gedaan naar de bevoegdheid van Y. Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel bleek dat Y enig bestuurder van de verkopende BV was en derhalve vertegenwoordigingsbevoegd was. Voorts stelt N dat zij het noodzakelijk onderzoek heeft verricht en dat de koopsom van één euro werd ondersteund door een verklaring van de accountant.

Hof
Het Hof is met de Kamer voor het Notariaat Den Haag van oordeel dat de klacht ongegrond is. Een notaris mag in beginsel vertrouwen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.