LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Onverplichte storting van bedrag op derdengeldenrekening notaris vlak voor jaarwisseling verhindert heffing in box 3 niet

Uitspraak

Op verkrijging voormalig kantoorpand dat antikraak werd bewoond is geen verlaagd WBR-tarief van toepassing

Uitspraak

Nietigverklaring testament voorafgaand aan overlijden testateur

Uitspraak

Aandelen in BV die een recreatiepark exploiteert kwalificeren niet als fictieve onroerende zaak

Uitspraak

Schenking onder opschortende voorwaarde wordt voor verkrijger in box 3 gewaardeerd als bezitting belast met een genotsrecht

Uitspraak

Geen toepassing BOR SW omdat BV geen materiële onderneming drijft

Uitspraak

Aanvang termijn vernietiging besluit van VvE afhankelijk van gebruik binnen VvE om eigenaars te informeren over genomen besluiten

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting taakoverdracht ANBI geldt niet doordat te hoge koopsom is bedongen

Uitspraak

Hoge Raad in proefprocedures vermogensrendementsheffing: rendement niet haalbaar; geen cassatie op grond van rechtstekort op stelselniveau

Uitspraak

Hoge Raad inzake rechtsgevolgen van een gekwalificeerde elektronische handtekening

Zorgvuldigheidsverplichtingen notaris bij aandelenoverdracht voor 1 euro

Procedureverloop
Hof Amsterdam, 05-06-2018, nr. 200.227.998/01 NOT, ECLI:NL:GHAMS:2018:1906

Gerelateerde thema's
Onafhankelijkheid notaris/zorgplicht
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)


Mail a friend

Casus
Notaris N passeert twee akten waarbij een BV haar aandelen in twee dochtervennootschappen voor een koopprijs van ieder één euro levert aan koper K. V is aandeelhouder en bestuurder van de verkopende BV. Deze BV wordt bij de aandelenoverdracht vertegenwoordigd door Y.
V verwijt N dat zij bij de voorbereiding en het passeren van de akten de op haar rustende zorgvuldigheidsverplichtingen heeft geschonden. V stelt onder meer dat N – in verband met de bevoegdheid van Y – aan V had moeten vragen of er een door V ondertekend overnamecontract was. Daarnaast verwijt zij N onvoldoende onderzoek te hebben gedaan naar de koopsommen van één euro.
N stelt zich onder meer op het standpunt dat zij zelfstandig bij de Kamer van Koophandel onderzoek heeft gedaan naar de bevoegdheid van Y. Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel bleek dat Y enig bestuurder van de verkopende BV was en derhalve vertegenwoordigingsbevoegd was. Voorts stelt N dat zij het noodzakelijk onderzoek heeft verricht en dat de koopsom van één euro werd ondersteund door een verklaring van de accountant.

Hof
Het Hof is met de Kamer voor het Notariaat Den Haag van oordeel dat de klacht ongegrond is. Een notaris mag in beginsel vertrouwen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.