LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vergoeding voor het uitstellen van de levering is onderdeel van de tegenprestatie en dus belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) ook van toepassing op verkrijging aandelen in BV/onroerendezaaklichaam

Uitspraak

Beroep op vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsopvolging (art. 15.1.b WBR) mogelijk bij schenking aandelen in vastgoed-BV

Uitspraak

Notaris moet meewerken aan onderzoek naar mogelijk valse handtekening op bijlage aan akte

Uitspraak

Bij verkrijgende verjaring te kwader trouw is teruglevering op grond van onrechtmatige daad mogelijk

Uitspraak

Winstdeling 'no cure no pay' behoort volgens Rechtbank tot vergoedingen voor werkzaamheden

Uitspraak

Verhuur van woning en parkeerplaats is één prestatie

Uitspraak

Onterecht opgeheven conservatoir beslag kon door veranderde rechtstoestand zaak niet herleven

Uitspraak

Notaris houdt zich aan beroepsgeheim, maar brengt ten onrechte kosten in rekening

Uitspraak

Terugneemrecht ex art. 61 Fw (oud) en 50%-regel in geval van faillissement vóór 1 januari 2018

Zorgvuldigheidsverplichtingen notaris bij aandelenoverdracht voor 1 euro

Procedureverloop
Hof Amsterdam, 05-06-2018, nr. 200.227.998/01 NOT, ECLI:NL:GHAMS:2018:1906

Gerelateerde thema's
Onafhankelijkheid notaris/zorgplicht
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)


Mail a friend

Casus
Notaris N passeert twee akten waarbij een BV haar aandelen in twee dochtervennootschappen voor een koopprijs van ieder één euro levert aan koper K. V is aandeelhouder en bestuurder van de verkopende BV. Deze BV wordt bij de aandelenoverdracht vertegenwoordigd door Y.
V verwijt N dat zij bij de voorbereiding en het passeren van de akten de op haar rustende zorgvuldigheidsverplichtingen heeft geschonden. V stelt onder meer dat N – in verband met de bevoegdheid van Y – aan V had moeten vragen of er een door V ondertekend overnamecontract was. Daarnaast verwijt zij N onvoldoende onderzoek te hebben gedaan naar de koopsommen van één euro.
N stelt zich onder meer op het standpunt dat zij zelfstandig bij de Kamer van Koophandel onderzoek heeft gedaan naar de bevoegdheid van Y. Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel bleek dat Y enig bestuurder van de verkopende BV was en derhalve vertegenwoordigingsbevoegd was. Voorts stelt N dat zij het noodzakelijk onderzoek heeft verricht en dat de koopsom van één euro werd ondersteund door een verklaring van de accountant.

Hof
Het Hof is met de Kamer voor het Notariaat Den Haag van oordeel dat de klacht ongegrond is. Een notaris mag in beginsel vertrouwen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.