LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Opleggen aanslag wegens schenking in 1991 nog mogelijk nu schenker en begiftigde in leven zijn

Uitspraak

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor gebouwen met zorgappartementen en bijbehorende warmte-koude-opslaginstallaties (WKO)

Uitspraak

Geen individuele en buitensporige last voor verhuurder hofjeswoningen vanwege aanwezige liquiditeiten

Uitspraak

Waardestijging aandelen vlak voor overlijden door ongeneeslijke ziekte erflater belast als fictieve erfrechtelijke verkrijging

Uitspraak

Volgens Hof is netwerkvrijstelling (art. 15.1.y WBR) niet van toepassing op de verkrijging van zendmasten

Uitspraak

Met kwantumkorting bepaalde koopprijs vormt niet de heffingsmaatstaf voor overdrachtsbelasting

Uitspraak

Met kwantumkorting bepaalde koopprijs vormt niet de heffingsmaatstaf voor overdrachtsbelasting

Uitspraak

Bij aanschaf niet afgetrokken omzetbelasting komt bij belaste verkoop op grond van herzieningsregeling alsnog in aftrek

Uitspraak

Feitelijk samenwonen levert geen partnervrijstelling op voor erfbelasting

Uitspraak

Beding inzake vergoedingsplicht na einde samenwoning in samenlevingscontract is nietig

Verkregen afkoopsom pensioen valt niet in gemeenschap nu deze in periode tussen twee huwelijken in is verkregen

Procedureverloop
Hoge Raad, 13-07-2018, nr. 17/04947, ECLI:NL:HR:2018:1180, Notamail 2018, nr 166
Hof Den Haag, 19-07-2017, nr. 200.200.506/01, ECLI:NL:GHDHA:2017:2162

Gerelateerde thema's
Insluitingsclausule en uitsluitingsclausule
Pensioen en echtscheiding
Vergoedingsrechten


Mail a friend

Casus
M en V zijn twee keer met elkaar gehuwd geweest. Het tweede huwelijk is gesloten in 2010 en ontbonden in 2015. Partijen waren in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. In juli 2016 is de wijze van verdeling van de huwelijksgemeenschap vastgesteld.
M heeft pensioen opgebouwd in de periode tussen beide huwelijken. In april 2010 heeft M de pensioenrechten afgekocht. Dit uitgekeerde bedrag heeft M laten storten op een rekening die op zijn naam was gesteld. De afkoopsom is geheel en zonder enig voorbehoud geïnvesteerd in een woning in Frankrijk. De woning is gezamenlijk eigendom van M en V en zij hebben de woning ook samen bewoond. De Rechtbank heeft geoordeeld dat de afkoopsom daarom nu niet meer als afzonderlijk goed aanwezig is en dat M geen vergoedingsrecht toekomt met betrekking tot de in de woning in Frankrijk geïnvesteerde afkoopsom van de buiten het huwelijk opgebouwde pensioenrechten. De Rechtbank is van oordeel dat de gehele waarde van de woning in Frankrijk in de gemeenschap valt. M is het niet met dit oordeel eens.

Hof
Het Hof stelt met betrekking tot de afkoopsom voorop dat het antwoord op de vraag of een goed op grond van art. 1:94 lid 3 BW op enige wijze aan een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.