LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Slechts sprake van levering nieuwbouw/bouwterrein indien sloopwerkzaamheden voor rekening van verkoper zijn

Uitspraak

Overdracht van machines vormt geen overgang van algemeenheid van goederen omdat aard van verhuur is gewijzigd

Uitspraak

Duurzaam aan BV onttrokken gelden vormen geen ondernemingsvermogen voor doorschuiffaciliteit

Uitspraak

Verkoop certificaten met WEV van ? 6 miljoen tegen prijs van ? 1 miljoen geen schenking, nu wil tot bevoordeling ontbrak

Uitspraak

Handelen met betrekking tot panden leidt niet tot belast inkomen

Uitspraak

Voorkeursrecht tot aankoop pand niet van toepassing bij aandelenoverdracht van moedermaatschappij van verhuurder

Uitspraak

Beoordeling rechtsgeldig beroep op actio pauliana door vereffenaar behoort niet tot taken Kantonrechter

Uitspraak

Gerechtigdheid tot buitenlands stichtingsvermogen in plaats van legaat ter grootte van legitieme portie

Uitspraak

Werking blokkeringsregeling bij overdracht certificaten

Uitspraak

Nieuwe schenking treedt niet in de plaats van eerdere schenking

Verkregen afkoopsom pensioen valt niet in gemeenschap nu deze in periode tussen twee huwelijken in is verkregen

Procedureverloop
Hoge Raad, 13-07-2018, nr. 17/04947, ECLI:NL:HR:2018:1180, Notamail 2018, nr 166
Hof Den Haag, 19-07-2017, nr. 200.200.506/01, ECLI:NL:GHDHA:2017:2162

Gerelateerde thema's
Insluitingsclausule en uitsluitingsclausule
Pensioen en echtscheiding
Vergoedingsrechten


Mail a friend

Casus
M en V zijn twee keer met elkaar gehuwd geweest. Het tweede huwelijk is gesloten in 2010 en ontbonden in 2015. Partijen waren in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. In juli 2016 is de wijze van verdeling van de huwelijksgemeenschap vastgesteld.
M heeft pensioen opgebouwd in de periode tussen beide huwelijken. In april 2010 heeft M de pensioenrechten afgekocht. Dit uitgekeerde bedrag heeft M laten storten op een rekening die op zijn naam was gesteld. De afkoopsom is geheel en zonder enig voorbehoud geïnvesteerd in een woning in Frankrijk. De woning is gezamenlijk eigendom van M en V en zij hebben de woning ook samen bewoond. De Rechtbank heeft geoordeeld dat de afkoopsom daarom nu niet meer als afzonderlijk goed aanwezig is en dat M geen vergoedingsrecht toekomt met betrekking tot de in de woning in Frankrijk geïnvesteerde afkoopsom van de buiten het huwelijk opgebouwde pensioenrechten. De Rechtbank is van oordeel dat de gehele waarde van de woning in Frankrijk in de gemeenschap valt. M is het niet met dit oordeel eens.

Hof
Het Hof stelt met betrekking tot de afkoopsom voorop dat het antwoord op de vraag of een goed op grond van art. 1:94 lid 3 BW op enige wijze aan een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.