LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Waardestijging aandelen vlak voor overlijden door ongeneeslijke ziekte erflater belast als fictieve erfrechtelijke verkrijging

Uitspraak

Verruimde schenkvrijstelling ten behoeve van eigen woning geldt ook voor kosten gemaakt vóór schenkingsdatum

Uitspraak

Doktersassistente ontslagen vanwege geregistreerd partnerschap met patient

Uitspraak

Terecht beroep op splitsingsvrijstelling art. 15.1.h WBR bij zuivere splitsing in verband met bestuursvacuüm

Uitspraak

Volgens Hof past Inspecteur ten onrechte evenredige vermindering van betaalde schenkbelasting toe

Uitspraak

Voortijdige verrekening uit hoofde van wettelijk deelgenootschap is een schenking

Uitspraak

Bezwaar tegen WOZ-beschikking terecht niet-ontvankelijk verklaard, wegens ontbreken van toereikende volmacht

Uitspraak

Hoge Raad inzake verkrijging aandelen in BV en verdeling van een gemeenschap

Uitspraak

Hoge Raad inzake verkrijging aandelen in BV en verdeling van een gemeenschap

Uitspraak

Buitenlandse nalatenschap kan wegens redelijkheid en billijkheid buiten algehele gemeenschap vallen

Terugneemrecht ex art. 61 Fw (oud) en 50%-regel in geval van faillissement vóór 1 januari 2018

Procedureverloop
Rechtbank Noord-Nederland, 24-10-2018, nr. C/19/121937 / HA ZA 18-36, ECLI:NL:RBNNE:2018:4364, Notamail 2018, nr 260

Gerelateerde thema's
Rechten echtgenoot bij faillissement
Vergoedingsrechten
Wettelijke gemeenschap van goederen tot en met 31-12-2017


Mail a friend

Casus
M en V waren gehuwd in gemeenschap van goederen en hebben tijdens hun huwelijk huwelijkse voorwaarden opgesteld. Bij de verdeling van de gemeenschap is destijds de woning toebedeeld aan V, de daarop rustende hypotheekschuld neemt M voor zijn rekening.
M wordt in december 2017 failliet verklaard. De curator stelt dat V geen terugneemrecht ex art. 61 lid 1 Fw (oud) toekomt, omdat zij de woning niet voor meer dan 50% uit privévermogen heeft gefinancierd. De woning behoort volgens de curator op grond van art. 61 lid 4 Fw (oud) jo 1:95 lid 1 BW tot de faillissementsboedel.

Rechtbank
De Rechtbank stelt voorop dat art. 61 Fw (oud) van toepassing is, omdat het faillissement vóór 1 januari 2018 is uitgesproken. Op grond van art. 61 Fw (oud) kan V de goederen terugnemen die haar toebehoren. Zij kan voorts – op grond van art. 61 lid 4 Fw oud jo 1:95 lid 1 BW – de goederen terugnemen waarvan zij kan aantonen dat deze goederen voor meer dan de helft met haar privévermogen zijn gefinancierd. Hierbij is het moment van verkrijgen van de goederen bepalend voor het antwoord op de vraag of V voor meer dan de helft uit eigen vermogen heeft bijgedragen.
De woning ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.