LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vergoedingsrechten samenwoners op grond van door redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding

Uitspraak

Vrijstelling verkrijging krachtens herstel (art. 15.1.r WBR) niet van toepassing op recht van wederinkoop

Uitspraak

Koel- en rijpingscellen en stellages zijn onroerend in de zin van art. 3:3 BW

Uitspraak

Geldige koopovereenkomst pand tot stand gekomen op grond van algemene regels koop onroerende zaak

Uitspraak

Voorbehouden woongenot zonder vergoeding van 6% leidt tot toepasselijkheid art. 10 SW

Uitspraak

Hof merkt constructie met tussenschuiven stichting om aftrekrecht omzetbelasting te creëren niet aan als misbruik van recht

Uitspraak

Recht om naar bewijs te vragen dat hypotheekverhoging is aangegaan voor verbetering of onderhoud eigen woning vervalt niet door tijdsverloop

Uitspraak

Hoge Raad hanteert ruime opvatting begrip 'akte' in art 156 lid 1 RV

Uitspraak

Niet-nagekomen periodiek verrekenbeding: stelplicht en bewijslast in verband met vaststelling omvang overgespaard vermogen

Uitspraak

Geen overgangsrecht voor draagplicht gemeenschapsschulden (art. 1:100 BW)

Terugneemrecht ex art. 61 Fw (oud) en 50%-regel in geval van faillissement vóór 1 januari 2018

Procedureverloop
Rechtbank Noord-Nederland, 24-10-2018, nr. C/19/121937 / HA ZA 18-36, ECLI:NL:RBNNE:2018:4364, Notamail 2018, nr 260

Gerelateerde thema's
Rechten echtgenoot bij faillissement
Vergoedingsrechten
Wettelijke gemeenschap van goederen tot en met 31-12-2017


Mail a friend

Casus
M en V waren gehuwd in gemeenschap van goederen en hebben tijdens hun huwelijk huwelijkse voorwaarden opgesteld. Bij de verdeling van de gemeenschap is destijds de woning toebedeeld aan V, de daarop rustende hypotheekschuld neemt M voor zijn rekening.
M wordt in december 2017 failliet verklaard. De curator stelt dat V geen terugneemrecht ex art. 61 lid 1 Fw (oud) toekomt, omdat zij de woning niet voor meer dan 50% uit privévermogen heeft gefinancierd. De woning behoort volgens de curator op grond van art. 61 lid 4 Fw (oud) jo 1:95 lid 1 BW tot de faillissementsboedel.

Rechtbank
De Rechtbank stelt voorop dat art. 61 Fw (oud) van toepassing is, omdat het faillissement vóór 1 januari 2018 is uitgesproken. Op grond van art. 61 Fw (oud) kan V de goederen terugnemen die haar toebehoren. Zij kan voorts – op grond van art. 61 lid 4 Fw oud jo 1:95 lid 1 BW – de goederen terugnemen waarvan zij kan aantonen dat deze goederen voor meer dan de helft met haar privévermogen zijn gefinancierd. Hierbij is het moment van verkrijgen van de goederen bepalend voor het antwoord op de vraag of V voor meer dan de helft uit eigen vermogen heeft bijgedragen.
De woning ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.