LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Navordering erfbelasting over buitenlands vermogen mogelijk als termijn in 2012 nog niet was verstreken

Uitspraak

Rentepercentage 9% over eigenwoninglening in familierelatie is onzakelijk; de aanslag van iedere partner wordt zelfstandig vastgesteld

Uitspraak

ANBI-status terecht ingetrokken omdat stichting niet binnen kaders van de anti-oppoteis is gebleven

Uitspraak

Commissielid is geen btw-ondernemer

Uitspraak

Overdracht juridische eigendom door participanten in CV aan beherend vennoot is belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Erfgenamen hadden geen recht op afschrift of uittreksel van herroepen testament

Uitspraak

Ondernemingswinsten hadden ook moeten worden verrekend door ruime formulering inkomensbegrip huwelijkse voorwaarden

Uitspraak

Vrijstelling van art. 15 lid 1 onder g WBR niet van toepassing omdat de woning niet gezamenlijk is verkregen

Uitspraak

Vijfjaarstermijn van de BOR moet worden toegepast op iedere afzonderlijke - aan holding BV toegerekende - onderneming

Uitspraak

Bij onderzoek naar individuele en buitensporige last box 3-heffing is gehele financiële situatie van belang

Schenking aan goede doelen stichting impliceerde overeenkomst van opdracht

Procedureverloop
Rechtbank Amsterdam, 10-10-2018, nr. C/13/653651 / KG ZA 18-931, ECLI:NL:RBAMS:2018:7062

Gerelateerde thema's
Definitie stichting (art. 2:285 BW)
Opdracht in het algemeen (art. 7:400 en 7:404 BW)


Mail a friend

Casus
Erflater E is vanaf de oprichting tot aan zijn overlijden bestuurslid geweest van goede doelen Stichting A. In het verleden heeft E aan Stichting A een bedrag van 1,5 miljoen gulden geschonken. De enig erfgename van E vermoedt dat de gelden niet conform de statutaire doelstelling (dus aan goede doelen) zijn besteed en vordert rekening en verantwoording door Stichting A.
Stichting A weigert inzage te geven in haar vermogen. Zij stelt daartoe dat zij rechthebbende is op haar eigen vermogen en dat er om die reden geen rechtsgrond bestaat voor het afleggen van rekening en verantwoording aan derden over de besteding van dat vermogen.

Rechtbank
E was een vermogend man die ervoor heeft gekozen zijn vermogen aan te wenden voor goede doelen. Daarbij past dat hij heeft gekozen voor een schenking aan Stichting A. De aldus tussen partijen vaststaande omstandigheid dat deze schenking door E is gedaan, en door Stichting A is aanvaard, met als strekking de besteding van de geschonken gelden aan door Stichting A te selecteren goede doelen, brengt mee dat tussen partijen bij de schenkingsovereenkomst tevens een overeenkomst van opdracht - althans een daarmee op één lijn te stellen rechtsverhouding - is ontstaan, die meebrengt dat Stichting A verplicht is om zich omtrent de behoorlijkheid ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.