LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Opleggen aanslag wegens schenking in 1991 nog mogelijk nu schenker en begiftigde in leven zijn

Uitspraak

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor gebouwen met zorgappartementen en bijbehorende warmte-koude-opslaginstallaties (WKO)

Uitspraak

Geen individuele en buitensporige last voor verhuurder hofjeswoningen vanwege aanwezige liquiditeiten

Uitspraak

Geen geldige titel voor vestiging pandrecht in hypotheekakte

Uitspraak

Waardestijging aandelen vlak voor overlijden door ongeneeslijke ziekte erflater belast als fictieve erfrechtelijke verkrijging

Uitspraak

Volgens Hof is netwerkvrijstelling (art. 15.1.y WBR) niet van toepassing op de verkrijging van zendmasten

Uitspraak

Met kwantumkorting bepaalde koopprijs vormt niet de heffingsmaatstaf voor overdrachtsbelasting

Uitspraak

Met kwantumkorting bepaalde koopprijs vormt niet de heffingsmaatstaf voor overdrachtsbelasting

Uitspraak

Bij aanschaf niet afgetrokken omzetbelasting komt bij belaste verkoop op grond van herzieningsregeling alsnog in aftrek

Uitspraak

Feitelijk samenwonen levert geen partnervrijstelling op voor erfbelasting

STAK kan een bestuurder geen opdracht geven betalingsopdrachten te wijzigen

Procedureverloop
Hof Den Bosch, 22-01-2019, nr. 200.243.837_01, ECLI:NL:GHSHE:2019:175

Gerelateerde thema's
Alimentatie en echtscheiding
Besluitvorming bij BV
Certificering van aandelen in BV


Mail a friend

Casus
De aandelen in X BV zijn gecertificeerd. Certificaathouders zijn M en V. M houdt de meerderheid van de certificaten. M en V zijn tevens de enige (gezamenlijk bevoegde) bestuurders van X BV. In het kader van de tussen hen uitgesproken echtscheiding komen M en V overeen dat de vennootschap een aantal betalingen zal doen, waaronder de door M aan V verschuldigde alimentatie. De betaalafspraak wordt schriftelijk vastgelegd in een betaalopdracht aan de bank. Nadat de alimentatiebeschikking van de Rechtbank is vernietigd, roept M een vergadering van certificaathouders bijeen. De vergadering van certificaathouders besluit de betaalopdracht aan de bank te beperken. V verzet zich hiertegen en eist dat M meewerkt aan het opnieuw verstrekken van de betaalopdracht aan de bank. De Rechtbank heeft de vordering van V toegewezen. M is hiertegen in hoger beroep gekomen.

Hof
Het Hof bevestigt het oordeel van de Rechtbank. Het Hof voegt daaraan toe dat partijen slechts in hun hoedanigheid van bestuurders van X BV kunnen beslissen en beschikken over gelden van X BV en dat zij uitsluitend gezamenlijk bevoegd zijn. Van enige bepaling in de statuten van de STAK of X BV en/of in de administratievoorwaarden of van een aandeelhoudersbesluit op grond waarvan een individueel handelend ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.