LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vergoedingsrechten samenwoners op grond van door redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding

Uitspraak

Vrijstelling verkrijging krachtens herstel (art. 15.1.r WBR) niet van toepassing op recht van wederinkoop

Uitspraak

Koel- en rijpingscellen en stellages zijn onroerend in de zin van art. 3:3 BW

Uitspraak

Geldige koopovereenkomst pand tot stand gekomen op grond van algemene regels koop onroerende zaak

Uitspraak

Voorbehouden woongenot zonder vergoeding van 6% leidt tot toepasselijkheid art. 10 SW

Uitspraak

Hof merkt constructie met tussenschuiven stichting om aftrekrecht omzetbelasting te creëren niet aan als misbruik van recht

Uitspraak

Recht om naar bewijs te vragen dat hypotheekverhoging is aangegaan voor verbetering of onderhoud eigen woning vervalt niet door tijdsverloop

Uitspraak

Hoge Raad hanteert ruime opvatting begrip 'akte' in art 156 lid 1 RV

Uitspraak

Niet-nagekomen periodiek verrekenbeding: stelplicht en bewijslast in verband met vaststelling omvang overgespaard vermogen

Uitspraak

Geen overgangsrecht voor draagplicht gemeenschapsschulden (art. 1:100 BW)

STAK kan een bestuurder geen opdracht geven betalingsopdrachten te wijzigen

Procedureverloop
Hof Den Bosch, 22-01-2019, nr. 200.243.837_01, ECLI:NL:GHSHE:2019:175

Gerelateerde thema's
Alimentatie en echtscheiding
Besluitvorming bij BV
Certificering van aandelen in BV


Mail a friend

Casus
De aandelen in X BV zijn gecertificeerd. Certificaathouders zijn M en V. M houdt de meerderheid van de certificaten. M en V zijn tevens de enige (gezamenlijk bevoegde) bestuurders van X BV. In het kader van de tussen hen uitgesproken echtscheiding komen M en V overeen dat de vennootschap een aantal betalingen zal doen, waaronder de door M aan V verschuldigde alimentatie. De betaalafspraak wordt schriftelijk vastgelegd in een betaalopdracht aan de bank. Nadat de alimentatiebeschikking van de Rechtbank is vernietigd, roept M een vergadering van certificaathouders bijeen. De vergadering van certificaathouders besluit de betaalopdracht aan de bank te beperken. V verzet zich hiertegen en eist dat M meewerkt aan het opnieuw verstrekken van de betaalopdracht aan de bank. De Rechtbank heeft de vordering van V toegewezen. M is hiertegen in hoger beroep gekomen.

Hof
Het Hof bevestigt het oordeel van de Rechtbank. Het Hof voegt daaraan toe dat partijen slechts in hun hoedanigheid van bestuurders van X BV kunnen beslissen en beschikken over gelden van X BV en dat zij uitsluitend gezamenlijk bevoegd zijn. Van enige bepaling in de statuten van de STAK of X BV en/of in de administratievoorwaarden of van een aandeelhoudersbesluit op grond waarvan een individueel handelend ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.