LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Schenking van gemeenschapsvermogen moet alleen en volledig worden toegerekend aan de schenkende echtgenoot

Uitspraak

Curator mag namens onder curatele gestelde huwelijkse voorwaarden wijzigen

Uitspraak

De bij aanschaf niet tijdig afgetrokken omzetbelasting kan niet bij latere belaste verkoop op grond van herzieningsregeling in aftrek worden gebracht

Uitspraak

Langdurig samenwonende broer en zus aangemerkt als partners voor de erfbelasting

Uitspraak

Onder inlichtingenverplichting (art. 17 lid 1 PW) valt niet aanleveren documenten

Uitspraak

Adoptie van een meerderjarig kind

Uitspraak

Vooraf betaalde afkoopsom van partneralimentatie geldt als aftrekpost ex art. 6.3 lid 1 onder b Wet IB 2001

Uitspraak

Vestigen van pandrecht mogelijk op onoverdraagbare vordering?

Uitspraak

Gedeelte van gebouw kan voor de omzetbelasting niet als zelfstandig deel worden beschouwd wegens ontbreken van essentiële voorzieningen

Uitspraak

Situatietekening vormt objectieve aanwijzing voor bedoeling partijen

Rechtbank vindt halvering van vordering inzake meerinbreng woning onwenselijk; geen gemeenschapsschuld

Procedureverloop
Rechtbank Noord-Nederland, 24-06-2022, nr. C/19/136521, ECLI:NL:RBNNE:2022:2177, Notamail 2022, nr 147

Gerelateerde thema's
Geregistreerd partnerschap (art. 1:80a - 1:80g BW)
Wettelijke gemeenschap van goederen vanaf 1-1-2018 (art. 1:94 BW)


Mail a friend

Casus
M en V zijn op 5 juni 2018 een geregistreerd partnerschap aangegaan. Op dit geregistreerd partnerschap was de sinds 1 januari 2018 geldende wettelijke gemeenschap van goederen van toepassing; door de Rechtbank in deze uitspraak aangduid met 'de beperkte gemeenschap van goederen'V heeft op 24 mei 2018 een schenking van € 23.000,- van haar ouders onder uitsluitingsclausule ontvangen. Daarna heeft V met dit privévermogen bijgedragen aan de aanschaf van de gemeenschappelijk woning. Ten tijde van die investering waren M en V nog geen geregistreerd partners. M heeft voor het door V betaalde aandeel in zijn helft van de woning een schuld aan V verkregen van € 11.500,- en V een vordering van € 23.000,- op de eenvoudige gemeenschap. In 2022 wordt het geregistreerd partnerschap van M en V ontbonden.
Tussen M en V is onder meer in geschil of de schuld van M (ontstaan ten gevolge van de meerinbreng door V) in de tussen hen ontstane gemeenschap van goederen is gevallen.

Rechtbank
Op grond van art. 1:94 leden 2 en 7 BW vallen voorhuwelijks(e) vermogens(sbestanddelen) niet in de beperkte gemeenschap van goederen, behalve goederen die aan de echtgenoten/geregistreerd partners gezamenlijk toebehoren, gemeenschappelijke schulden en schulden betreffende gezamenlijke goederen. Dit betekent dat per 5 juni 2018 de woning tot de beperkte gemeenschap van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.