LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Notaris concludeert ten onrechte tot onwaardigheid in verklaring van erfrecht

Uitspraak

Aangaan huwelijkse voorwaarden inhoudende beperkte gemeenschap van bankrekening leidt niet tot schenking

Uitspraak

Woonbestemming van onroerende zaak is niet verloren gegaan door sloop, schade en verval

Uitspraak

Legaten niet afgegeven: beroep op verstrijken verjaringstermijn niet in strijd met redelijkheid en billijkheid

Uitspraak

Constructie met tussenschuiven stichting om aftrekrecht omzetbelasting te creëren, vormt geen misbruik van recht

Uitspraak

Kosten benoemingsprocedure vereffenaar komen ten laste van nalatenschap

Uitspraak

Als levering niet leidt tot eigendomsoverdracht mag notaris niet tot uitbetaling aan verkoper overgaan

Uitspraak

Onderneming die opslagruimtes verhuurt met bijkomend dienstbetoon kwalificeert als onroerendezaakrechtspersoon

Uitspraak

Ontbinding koopovereenkomst per e-mail volstaat als schriftelijke mededeling aan de notaris

Uitspraak

Verkrijging juridisch eigendom van art. 4 WBR-aandelen is belastbaar feit voor overdrachtsbelasting bij verkrijging door (beheerder van) Sondervermögen

Plicht om overlijden vader binnen twaalf uur te melden aan familielid

Procedureverloop
Rechtbank Overijssel, 23-10-2020, nr. C/08/255989 / KG ZA 20/238, ECLI:NL:RBOVE:2020:3513

Gerelateerde thema's
Bijzonderheden afwikkeling nalatenschap (art. 4:182 BW)
Levenstestament (art. 3:72 BW)
Overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (art. 7:446 - 7:468 BW)


Mail a friend

Casus
X en Y zijn zussen van elkaar. Zij leven in onmin en communiceren niet met elkaar. X is de contactpersoon voor hun vader (90 jaar) die ernstig ziek is en is opgenomen in het ziekenhuis. X is door vader ten behoeve van het ziekenhuis schriftelijk aangewezen als diens vertegenwoordiger voor alleen het nemen van medische beslissingen in het geval vader daartoe zelf niet meer in staat is. Ook in het levenstestament van vader is X aangewezen als zijn vertegenwoordiger. Y vordert om door X op de hoogte gesteld te worden van alle ontwikkelingen betreffende de gezondheid van vader. 

Rechtbank
De Voorzieningenrechter oordeelt dat X een cruciale rol vervult in de communicatie over vaders gezondheidstoestand 'naar buiten', omdat zij door de artsen in het ziekenhuis wordt geïnformeerd over de gezondheidssituatie van vader. De Voorzieningenrechter heeft niet uit de mond van X kunnen horen dat zij onvoorwaardelijk bereid is om Y op de hoogte te stellen in geval vader zou overlijden. Y heeft op grond van art. 8 EVRM (recht op 'family life') gerechtvaardigde belangen om van vader afscheid te kunnen nemen, hieronder valt ook het belang om tijdig te vernemen wanneer vader is overleden. Het is niet van belang dat Y de laatste jaren kennelijk weinig contact heeft gehad met haar ouders. De Voorzieningenrechter oordeelt dat X ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.