LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Koel- en rijpingscellen en stellages zijn onroerend in de zin van art. 3:3 BW

Uitspraak

Golfbaan leent zich voor zelfstandig gebruik en kwalificeert niet als bebouwing of erbij behorend terrein

Uitspraak

Ook bij vermenging met gemeenschapsvermogen blijft vergoedingsrecht voor privévermogen in stand

Uitspraak

Niet bouwkundig met elkaar verbonden appartementen kwalificeren niet als één eigen woning

Uitspraak

Verwerken van BSN in btw-nummer van zelfstandige ondernemers is in strijd met privacywetgeving

Uitspraak

Toepassing fusievrijstelling overdrachtsbelasting bij substantiële kostenbesparing

Uitspraak

Opleggen aanslag wegens schenking in 1991 nog mogelijk nu schenker en begiftigde in leven zijn

Uitspraak

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor gebouwen met zorgappartementen en bijbehorende warmte-koude-opslaginstallaties (WKO)

Uitspraak

Heffingsambtenaar heeft terecht geen rekening gehouden met reserve VvE bij WOZ-waarde

Uitspraak

Notaris had ministerie voor kavelruil moeten weigeren (Novitaris-kwestie)

Ook bij vermenging met gemeenschapsvermogen blijft vergoedingsrecht voor privévermogen in stand

Procedureverloop
Hoge Raad, 05-04-2019, nr. 18/00548, ECLI:NL:HR:2019:504, Notamail 2019, nr 80

Gerelateerde thema's
Insluitingsclausule en uitsluitingsclausule
Vergoedingsrechten


Mail a friend

Casus
M en V zijn in gemeenschap van goederen gehuwd. Staande huwelijk heeft V schenkingen onder uitsluitingsclausule ontvangen van in totaal € 30.000. Deze schenkingen zijn gestort op een gemeenschappelijke bankrekening. In de echtscheidingsprocedure stelt V dat zij een vergoedingsrecht heeft ter grootte van de nominale waarde van de schenkingen. M stelt dat deze schenkingen zijn aangewend voor consumptieve uitgaven waardoor een dergelijk vergoedingsrecht niet meer bestaat. 

Hoge Raad
Doordat de onder de uitsluitingsclausule geschonken bedragen op een gemeenschappelijke bankrekening zijn overgeboekt, is het totaalbedrag van € 30.000 door vermenging tot het gemeenschapsvermogen gaan behoren. V heeft als gevolg van deze vermogensverschuiving in beginsel een vergoedingsvordering van dat bedrag op de gemeenschap (art. 1:95 lid 2 BW en art. 1:96 lid 4 (voorheen lid 3) BW). Dat het bedrag van € 30.000 is aangewend voor diverse bestedingen doet niet af aan het vergoedingsrecht van V, omdat het erom gaat of die bestedingen betrekking hadden op gemeenschapsschulden dan wel op privéschulden van V.
Voor zover van de gemeenschappelijke bankrekening - waarop de schenkingen zijn overgeboekt - gemeenschapsschulden zijn voldaan, brengt dat geen wijziging in het recht van V op vergoeding.
Als uit het gemeenschapsvermogen privéschulden van V zijn voldaan, moet zij het daarmee gemoeide bedrag aan de gemeenschap vergoeden. Dit kan plaatsvinden door verrekening van de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.