LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Notaris concludeert ten onrechte tot onwaardigheid in verklaring van erfrecht

Uitspraak

Vrijstelling van art. 15 lid 1 onder g WBR ook van toepassing indien de woning economisch gezamenlijk is verkregen

Uitspraak

Bedrijfsopvolgingsvrijstelling niet van toepassing op overdracht van losse onroerende zaken aan BV van kinderen

Uitspraak

Betaalde schenkbelasting behoort niet tot de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang

Uitspraak

Nietig testament tijdens leven wegens gebrek aan verweer

Uitspraak

Grootmoeder kon in haar testament geen nieuwe voogd voor kleinkind aanwijzen

Uitspraak

Geen toestemming art. 1:88 BW vereist, want giften reeds (mondeling) voor huwelijk tot stand gekomen

Uitspraak

Valse opgave van btw-nummer in notariële akte

Uitspraak

Geen verbeuring van rechtswege van verzwegen buitenlands vermogen vanwege bijzondere familierechtelijke situatie

Uitspraak

Vordering meerinbreng samenwoners zonder samenlevingscontract was verjaard

Ontbinding koopovereenkomst per e-mail volstaat als schriftelijke mededeling aan de notaris

Procedureverloop
Rechtbank Rotterdam, 14-04-2021, nr. C/10/592143 / HA ZA 20-232, ECLI:NL:RBROT:2021:3429, Notamail 2021, nr 103

Gerelateerde thema's
Koop van een woning (art. 7:2 BW)


Mail a friend

Casus
A en B (beiden commerciĆ«le partijen) sluiten een koopovereenkomst voor de koop van een appartementsrecht van A. In de overeenkomst wordt het volgende opgenomen: 'Deze overeenkomst zal, door verkoper kunnen worden ontbonden (...). Dit beroep moet geschieden door middel van een schriftelijke mededeling aan de notaris.' A stuurt enige tijd later een e-mail naar de notaris, waarin hij aangeeft de koopovereenkomst te ontbinden. De notaris stuurt de e-mail door naar B. B stelt dat deze ontbindingsverklaring niet kan worden beschouwd als schriftelijke mededeling.

Rechtbank
De Rechtbank overweegt dat in de koopovereenkomst niet meer is bepaald dan dat de mededeling schriftelijk moet worden gedaan, zonder dat daar nadere invulling aan is gegeven. In een dergelijk geval vindt het standpunt dat met een e-mail niet aan de schriftelijkheidseis zou zijn voldaan, geen steun in de wet of de jurisprudentie. Doorslaggevend is of de e-mail de geadresseerde heeft bereikt. In dit geval is dat de notaris, omdat daar de mededeling aan moet worden gedaan. Dat de notaris de e-mail heeft ontvangen, blijkt uit het feit dat deze op zijn beurt de e-mail weer heeft doorgestuurd. Dat B stelt dat zij de e-mail niet heeft gezien, doet daar niet aan af.

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.