LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Uitleg van verrekenbeding in huwelijksvoorwaarden leidt tot fictieve erfrechtelijke verkrijging bij kinderen

Uitspraak

Uitleg van verrekenbeding in huwelijksvoorwaarden leidt tot fictieve erfrechtelijke verkrijging bij kinderen

Uitspraak

Verzoek om gezamenlijke taxatie rechtvaardigt niet het doen van een nihilaangifte overdrachtsbelasting

Uitspraak

Faillissementswet biedt geen ruimte om tussen meerdere vennootschappen samengesteld akkoord ter homologatie aan te bieden

Uitspraak

2%-tarief van toepassing bij verkrijging van perceel grond met fundering van gesloopte woning

Uitspraak

Van aandelenfusie geen sprake indien doel is uitstel van inkomstenbelasting bij beoogde verkoop

Uitspraak

Notaris voldeed niet aan zijn informatieplicht ten opzichte van de koper bij het passeren van 41 leveringsaktes

Uitspraak

Vooruitbetaalde rente met betrekking tot periode ná overlijden in hetzelfde kalenderjaar is aftrekbaar als eigenwoningrente

Uitspraak

HR oordeelt dat sale-and-leasebacktransactie leidt tot levering van een goed in de zin van de omzetbelasting, geen art. 37d Wet OB

Uitspraak

Geen splitsingsvrijstelling indien blijkt dat minimalisering van heffing overdrachtsbelasting hoofddoel is voor de keuze voor juridische (af)splitsing

Notaris voldeed niet aan zijn informatieplicht ten opzichte van de koper bij het passeren van 41 leveringsaktes

Procedureverloop
Hof Amsterdam, 02-02-2021, nr. nr 200.270.431/01 NOT, ECLI:NL:GHAMS:2021:260, Notamail 2021, nr 35

Gerelateerde thema's
Belehrung / passeren akte (art. 43 WNA)


Mail a friend

Casus
Op verzoek van X heeft notaris N aan K 41 leveringsakten gepasseerd voor de verkoop en levering van onroerende zaken door X. X is handelaar in onbebouwde percelen grond en K is een particuliere belegger. K is gehuwd met Z. De koopprijs van de aangekochte percelen is telkens voldaan van een en/of rekening ten name van K en Z. Alle leveringsakten zijn gepasseerd bij schriftelijke volmacht van K. N heeft K een enkele keer uitgenodigd voor een gesprek op kantoor, maar K heeft dit geweigerd. N heeft K dus nooit persoonlijk ontmoet. In de leveringsakten zijn telkens gestandaardiseerde Belehrungsclausules opgenomen.
K en Z verwijten N tuchtrechtelijk verwijtbaar te hebben gehandeld bij het passeren van de leveringsakten waarbij K betrokken was als koper. De Kamer voor het Notariaat heeft de klacht van K en Z gegrond verklaard. 

Hof
Het Hof oordeelt dat N niet tot de overtuiging had kunnen komen dat hij aan zijn informatieplicht had voldaan. Niet N, maar X had de informatie verschaft en er is niet gebleken dat de vragenlijsten en transcripties met K aan N ter hand zijn gesteld. Gedurende de periode van de transacties is er geen enkele persoonlijk contact geweest tussen N en K, afgezien van enkele, niet gedocumenteerde ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.