LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Wwft-boete voor notaris gematigd: verschil koopsom en WOZ-waarde in casu geen verhoogd risico

Uitspraak

Wwft-boete voor notaris gematigd: verschil koopsom en WOZ-waarde in casu geen verhoogd risico

Uitspraak

Plaatsing van zonnepanelen geeft geen recht op aftrek voorbelasting die drukt op bouw woning (art. 15 Wet OB)

Uitspraak

Geen heffing bij interen op eigen vermogen

Uitspraak

Belang van gehandicapt kind niet gediend bij afzien van legitieme portie

Uitspraak

Notaris mag voor zijn pensioen niet beleggen in onroerend goed

Uitspraak

Leegstaande woningen die niet te huur worden aangeboden kwalificeren niet als huurwoning voor VHH

Uitspraak

Geen toepassing BOR SW vanwege ontbreken materiële onderneming in BV

Uitspraak

Verhuur- en projectontwikkelingsactiviteiten separaat beoordelen voor BOF SW: verhuuractiviteiten geen materiële onderneming

Uitspraak

Verzoek tot ontslag bewindvoerder/mentor valt onder zaken van curatele, onderbewindstelling en mentorschap als bedoeld in art. 798 lid 2 Rv

Notaris handelt niet onzorgvuldig bij verkoop door hypotheekhouder

Procedureverloop
Rechtbank Noord-Holland, 02-06-2021, nr. C/15/304382 / HA ZA 20-408, ECLI:NL:RBNHO:2021:4298, Notamail 2021, nr 140

Gerelateerde thema's
Verplichting verrichten werkzaamheden (art. 21 WNA)


Mail a friend

Casus
X is eigenaar van een woning belast met een hypotheekrecht ten behoeve van Y. X verhuurt de woning zonder toestemming van Y en loopt achter op de door hem verschuldigde betalingen die voortvloeien uit zijn hypotheekschuld. Y verzoekt daarop notaris N de woning executeren.
N nodigt X uit voor een gesprek om te bespreken hoe de veiling voorkomen zou kunnen worden. X laat weten niet naar de afspraak te komen. Vervolgens wordt een onderhands bod op de woning uitgebracht, dat hoger is dan geschatte verkoopwaarde bij een openbare veiling. N informeert X over deze gang van zaken en vermeld ook dat de onderhandse koopovereenkomst ter goedkeuring bij de voorzieningenrechter is ingediend. X verschijnt, ondanks daar wel toe te zijn opgeroepen, niet op de mondelinge behandeling van het verzoekschrift en de koopovereenkomst wordt goedgekeurd. N heeft vervolgens de akte van levering gepasseerd. X meent dat N onzorgvuldig heeft gehandeld bij het verkoopproces. Enerzijds had N de opdracht tot executie van de woning niet mogen aanvaarden en anderzijds heeft N diverse fouten gemaakt tijdens de uitvoering van de opdracht, aldus X.

Rechtbank
X stelt dat N ministerie had moeten weigeren omdat X van mening was dat Y niet aan zijn zorgplicht had voldaan. De Rechtbank volgt dat betoog niet, omdat N niet op de hoogte was van de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.