LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Slechts sprake van levering nieuwbouw/bouwterrein indien sloopwerkzaamheden voor rekening van verkoper zijn

Uitspraak

Overdracht van machines vormt geen overgang van algemeenheid van goederen omdat aard van verhuur is gewijzigd

Uitspraak

Duurzaam aan BV onttrokken gelden vormen geen ondernemingsvermogen voor doorschuiffaciliteit

Uitspraak

Verkoop certificaten met WEV van ? 6 miljoen tegen prijs van ? 1 miljoen geen schenking, nu wil tot bevoordeling ontbrak

Uitspraak

Handelen met betrekking tot panden leidt niet tot belast inkomen

Uitspraak

Voorkeursrecht tot aankoop pand niet van toepassing bij aandelenoverdracht van moedermaatschappij van verhuurder

Uitspraak

Beoordeling rechtsgeldig beroep op actio pauliana door vereffenaar behoort niet tot taken Kantonrechter

Uitspraak

Gerechtigdheid tot buitenlands stichtingsvermogen in plaats van legaat ter grootte van legitieme portie

Uitspraak

Werking blokkeringsregeling bij overdracht certificaten

Uitspraak

Nieuwe schenking treedt niet in de plaats van eerdere schenking

Notaris die handtekeningen legaliseert heeft geen waarschuwingsplicht jegens projectontwikkelaar omtrent risico's van zekerheidstelling

Procedureverloop
Rechtbank Limburg , 07-03-2018, nr. C/03/227346 / HA ZA 16-632, ECLI:NL:RBLIM:2018:2076, Notamail 2018, nr 59

Gerelateerde thema's
Onafhankelijkheid notaris/zorgplicht
Proces-verbaal, eedsaflegging en legalisatie


Mail a friend

Casus
Projectontwikkelaar P houdt zich bezig met het realiseren van appartementen via X BV. Voor de financiering is onder meer een recht van hypotheek gevestigd ten behoeve van de bank. Daarnaast hebben andere externe financiers geld geleend aan X BV, waarbij tot zekerheid voor de terugbetaling is overeengekomen dat enkele appartementsrechten zijn verkocht aan de financiers onder de opschortende voorwaarde van het niet of niet tijdig terugbetalen van de geldlening door X BV. Hiermee wordt bereikt dat ofwel de geldlening wordt terugbetaald in geld ofwel de financier de appartementsrechten verkrijgt. Daarnaast heeft P zich borg gesteld voor de leningen.
De notaris heeft de handtekeningen van partijen op de onderhandse akte gelegaliseerd.
Op enig moment blijkt dat X BV niet in staat is te voldoen aan de betalingsverplichting jegens de financiers, zodat zij op grond van de overeenkomst de appartementen geleverd willen hebben. De levering blijkt echter onmogelijk, omdat de bank heeft geweigerd de hypotheekinschrijving op de appartementen door te halen, waardoor levering van de appartementen in onbezwaarde staat onmogelijk is. De financiers hebben P vervolgens als borg aangesproken en ten laste van hem beslag gelegd.
P stelt dat de notaris onrechtmatig heeft gehandeld jegens hem door P niet te waarschuwen voor het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.