LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vergoeding voor het uitstellen van de levering is onderdeel van de tegenprestatie en dus belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Buitenlandse nalatenschap kan wegens redelijkheid en billijkheid buiten algehele gemeenschap vallen

Uitspraak

Verhuur appartement aan studenten niet in strijd met bedrijfsmatig verhuurverbod splitsingsakte

Uitspraak

Verhuur van appartement aan studerende zoon en studievrienden valt niet onder bedrijfsmatige kamerverhuur

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) ook van toepassing op verkrijging aandelen in BV/onroerendezaaklichaam

Uitspraak

Beroep op vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsopvolging (art. 15.1.b WBR) mogelijk bij schenking aandelen in vastgoed-BV

Uitspraak

Notaris moet meewerken aan onderzoek naar mogelijk valse handtekening op bijlage aan akte

Uitspraak

Bij verkrijgende verjaring te kwader trouw is teruglevering op grond van onrechtmatige daad mogelijk

Uitspraak

Winstdeling 'no cure no pay' behoort volgens Rechtbank tot vergoedingen voor werkzaamheden

Uitspraak

Verhuur van woning en parkeerplaats is één prestatie

Notaris die handtekeningen legaliseert heeft geen waarschuwingsplicht jegens projectontwikkelaar omtrent risico's van zekerheidstelling

Procedureverloop
Rechtbank Limburg , 07-03-2018, nr. C/03/227346 / HA ZA 16-632, ECLI:NL:RBLIM:2018:2076, Notamail 2018, nr 59

Gerelateerde thema's
Onafhankelijkheid notaris/zorgplicht
Proces-verbaal, eedsaflegging en legalisatie


Mail a friend

Casus
Projectontwikkelaar P houdt zich bezig met het realiseren van appartementen via X BV. Voor de financiering is onder meer een recht van hypotheek gevestigd ten behoeve van de bank. Daarnaast hebben andere externe financiers geld geleend aan X BV, waarbij tot zekerheid voor de terugbetaling is overeengekomen dat enkele appartementsrechten zijn verkocht aan de financiers onder de opschortende voorwaarde van het niet of niet tijdig terugbetalen van de geldlening door X BV. Hiermee wordt bereikt dat ofwel de geldlening wordt terugbetaald in geld ofwel de financier de appartementsrechten verkrijgt. Daarnaast heeft P zich borg gesteld voor de leningen.
De notaris heeft de handtekeningen van partijen op de onderhandse akte gelegaliseerd.
Op enig moment blijkt dat X BV niet in staat is te voldoen aan de betalingsverplichting jegens de financiers, zodat zij op grond van de overeenkomst de appartementen geleverd willen hebben. De levering blijkt echter onmogelijk, omdat de bank heeft geweigerd de hypotheekinschrijving op de appartementen door te halen, waardoor levering van de appartementen in onbezwaarde staat onmogelijk is. De financiers hebben P vervolgens als borg aangesproken en ten laste van hem beslag gelegd.
P stelt dat de notaris onrechtmatig heeft gehandeld jegens hem door P niet te waarschuwen voor het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.