LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Notaris concludeert ten onrechte tot onwaardigheid in verklaring van erfrecht

Uitspraak

Aangaan huwelijkse voorwaarden inhoudende beperkte gemeenschap van bankrekening leidt niet tot schenking

Uitspraak

Woonbestemming van onroerende zaak is niet verloren gegaan door sloop, schade en verval

Uitspraak

Legaten niet afgegeven: beroep op verstrijken verjaringstermijn niet in strijd met redelijkheid en billijkheid

Uitspraak

Constructie met tussenschuiven stichting om aftrekrecht omzetbelasting te creëren, vormt geen misbruik van recht

Uitspraak

Kosten benoemingsprocedure vereffenaar komen ten laste van nalatenschap

Uitspraak

Als levering niet leidt tot eigendomsoverdracht mag notaris niet tot uitbetaling aan verkoper overgaan

Uitspraak

Onderneming die opslagruimtes verhuurt met bijkomend dienstbetoon kwalificeert als onroerendezaakrechtspersoon

Uitspraak

Ontbinding koopovereenkomst per e-mail volstaat als schriftelijke mededeling aan de notaris

Uitspraak

Verkrijging juridisch eigendom van art. 4 WBR-aandelen is belastbaar feit voor overdrachtsbelasting bij verkrijging door (beheerder van) Sondervermögen

Legaten niet afgegeven: beroep op verstrijken verjaringstermijn niet in strijd met redelijkheid en billijkheid

Procedureverloop
Hoge Raad, 23-04-2021, nr. 20/00939, ECLI:NL:HR:2021:649, Notamail 2021, nr 104
Hof Arnhem-Leeuwarden, 10-12-2019, nr. 200.226.803/01, ECLI:NL:GHARL:2019:10619, Notamail 2020, nr 47

Gerelateerde thema's
Legaten (art. 4:117 - 4:129 BW)


Mail a friend

Casus
In 1986 overlijdt A (niet-hertrouwde weduwe). A had drie kinderen, B, C en D. In het testament van A zijn ondere andere geldbedragen gelegateerd aan C en D. B had een volmacht gekregen van C en D om de nalatenschap af te wikkelen. C en D hebben de gelegateerde geldbedragen echter nooit ontvangen. B is in 2004 overleden. C en D raken in 2014 op de hoogte van de aan hen toekomende legaten en vorderen alsnog afgifte van de legaten door de rechtsopvolgers van B. In geschil is of de vorderingen uit hoofde van de legaten zijn verjaard. 

Hof
Het Hof overweegt dat C en D pas in 2014 op de hoogte waren van de aan hen gelegateerde bedragen. C en D hebben daarna binnen een redelijke termijn de vorderingen tot uitbetaling van de legaten ingesteld. Het Hof laat in het midden of de vorderingen ter zake van de legaten zijn verjaard. Het Hof is namelijk van oordeel dat ook wanneer dat het geval mocht zijn, het beroep op verjaring van die vorderingen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Een beroep op verjaring van de vordering slaagt dan ook niet. 

Hoge Raad
De Hoge Raad overweegt dat een rechtsvordering tot uitkering van een legaat verjaart door verloop van twintig jaar ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.