LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Notaris concludeert ten onrechte tot onwaardigheid in verklaring van erfrecht

Uitspraak

Vrijstelling van art. 15 lid 1 onder g WBR ook van toepassing indien de woning economisch gezamenlijk is verkregen

Uitspraak

Bedrijfsopvolgingsvrijstelling niet van toepassing op overdracht van losse onroerende zaken aan BV van kinderen

Uitspraak

Betaalde schenkbelasting behoort niet tot de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang

Uitspraak

Nietig testament tijdens leven wegens gebrek aan verweer

Uitspraak

Grootmoeder kon in haar testament geen nieuwe voogd voor kleinkind aanwijzen

Uitspraak

Geen toestemming art. 1:88 BW vereist, want giften reeds (mondeling) voor huwelijk tot stand gekomen

Uitspraak

Valse opgave van btw-nummer in notariële akte

Uitspraak

Geen verbeuring van rechtswege van verzwegen buitenlands vermogen vanwege bijzondere familierechtelijke situatie

Uitspraak

Vordering meerinbreng samenwoners zonder samenlevingscontract was verjaard

Grootmoeder kon in haar testament geen nieuwe voogd voor kleinkind aanwijzen

Procedureverloop
Rechtbank Noord-Nederland, 26-05-2021, nr. C/18/202393 / FA RK 20-3059, ECLI:NL:RBNNE:2021:1972, Notamail 2021, nr 127

Gerelateerde thema's
Voogdij (art. 1:292 BW)


Mail a friend

Casus
Erflaatster E was belast met de voogdij over haar kleinkind Y. Na het overlijden van E blijkt in haar testament een testamentaire voogdijaanwijziging te zijn opgenomen betreffende haar dochter D (de tante van Y). D heeft het voogdijschap aanvaard. V, de vader van Y die sinds de geboorte van Y uit beeld is, wil voortaan echter het gezag uitoefenen over Y. 

Rechtbank
De Rechtbank stelt vast dat op dit moment niet in het gezag over Y wordt voorzien, aangezien de testamentaire voogdijaanwijzing door E geen rechtsgevolg heeft gehad. Art. 1:292 BW regelt namelijk de mogelijkheid dat een ouder in een testament een voogdijaanwijzing geeft (en dus niet een derde/grootouder). De Rechtbank zal zelf ambtshalve een voogd moeten benoemen. Indien V daarom verzoekt, zou de Rechtbank V met het gezag kunnen belasten (art. 1:253c BW). Echter vloeit uit art. 1:253c lid 4 BW voort dat het verzoek mag worden afgewezen indien gegronde vrees bestaat dat de belangen van het kind kunnen worden verwaarloosd.
De Rechtbank oordeelt dat die vrees bestaat en benoemt een gecertificeerde instelling tot voogd.

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.