LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Tijdelijke verhuur onderneming binnen 1 jaar na schenking aandelen leidt niet tot schending voortzettingsvereiste BOF

Uitspraak

Een voor het huwelijk gesloten alimentatie-overeenkomst is nietig

Uitspraak

Omzetbelasting ter zake van bouwkosten niet onmiddellijk in aftrek gebracht

Uitspraak

Verwijzingsuitspraak verworpen onder verwijzing naar artikel 81 Wet RO

Uitspraak

Hoge Raad verklaart beroep toepassing art. 81 lid 1 Wet RO ongegrond

Uitspraak

Notaris moet gehele dossier overleggen vanwege zwaarder wegend belang van waarheidsvinding

Uitspraak

Drijvend zonnepark geen onroerende zaak waaraan waarde moet worden toegekend

Uitspraak

Zodanig ingrijpende wijzigingen bij werkzaamheden in bouwkundige constructie hebben geleid tot 'in wezen nieuwbouw'

Uitspraak

Een verbouwing zal niet snel zó ingrijpend zijn dat daardoor in wezen een vervaardigd gebouw ontstaat

Uitspraak

Niet aannemelijk dat onroerende zaak op het moment van de overdracht naar zijn aard tot woning is bestemd

Gemeente moet bij privaatrechtelijke overeenkomst mededingingsruimte en transparantie bieden (Didam-arrest)

Procedureverloop
Hoge Raad, 26-11-2021, nr. 20/00123, ECLI:NL:HR:2021:1778
A-G Hoge Raad, 12-03-2021, nr. 20/00123, ECLI:NL:PHR:2021:243
Hof Arnhem-Leeuwarden, 19-11-2019, nr. 200.253.579, ECLI:NL:GHARL:2019:9911
Rechtbank Gelderland, 08-01-2019, nr. C/05/345864 / KZ ZA 18-284, ECLI:NL:RBGEL:2019:46

Gerelateerde thema's
Geen uitoefening bevoegdheid in strijd met publiekrecht (art. 3:14 BW)


Mail a friend

Casus
De gemeente heeft voornemens tot herontwikkeling van het centrum van Didam. De gemeente heeft een perceel grond in dit centrum verkocht aan projectontwikkelaar X. Eerder hadden Y. c.s. mondeling aan de gemeente laten weten geïnteresseerd te zijn in de betreffende locatie, aangezien de aan hen verbonden supermarkt zich bevindt op een locatie buiten het centrum. Y. c.s. waren niet op de hoogte van de verkoop aan X
Y. c.s. vorderen onder meer dat het de gemeente wordt verboden de locatie te verkopen en te leveren anders dan na het doorlopen van een openbare en non-discriminatoire biedingsprocedure.

Rechtbank
De Rechtbank oordeelt dat X – terwijl Y c.s. zonder deugdelijke verklaring gedurende twee jaar geen enkele kenbare actie heeft genomen om haar supermarkt naar het dorpscentrum verplaatst te krijgen – een situatie heeft gecreëerd waarin X als enige geschikt blijkt te zijn om het betreffende deel van het plan uit te voeren. Y c.s. hadden een poging kunnen doen om dit te voorkomen indien Y c.s. al eerder waren overgegaan tot het treffen van maatregelen, bijvoorbeeld door het starten van een bodemprocedure, maar hebben dat niet gedaan. De Rechtbank komt tot de conclusie dat Y c.s. geen spoedeisend belang hebben bij de vorderingen en dus in hun vorderingen niet-ontvankelijk zullen worden verklaard.

Hof
Het Hof oordeelt dat, voor ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.