LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vaststelling vereffenaarsloon in positieve nalatenschap door Kantonrechter

Uitspraak

Leeftijdsvereiste voor toepassing startersvrijstelling is niet discriminatoir

Uitspraak

Voor de verwerping van een Europese nalatenschap gelden geen extra vormvoorschriften

Uitspraak

Notaris heeft koper onvoldoende gewaarschuwd voor aansprakelijkheid voor door verkoper verschuldigde canon

Uitspraak

Economisch eigendom volstaat voor toepassing scheidingsregeling voor kwalificatie als eigen woning

Uitspraak

Verschuldigde erfbelasting leidt tot individuele en buitensporige last bij erfgename

Uitspraak

Na bedrijfsbeëindiging kwalificeert voormalig tuinbouwer voor levering van bouwkavel nog steeds als btw-ondernemer

Uitspraak

Bestemmingswijziging is onvoldoende voor toepassing woningtarief overdrachtsbelasting

Uitspraak

Geen strijd met onderzoeks- en Belehrungsplicht bij verkoop perceel aan ondernemer

Uitspraak

Geen compensatie box 3 heffing indien niet tijdig bezwaar is gemaakt

Geen strijd met onderzoeks- en Belehrungsplicht bij verkoop perceel aan ondernemer

Procedureverloop
Hof Amsterdam, 24-05-2022, nr. 200.298.397/01 NOT, ECLI:NL:GHAMS:2022:1498, Notamail 2022, nr 121
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden, 12-07-2021, nr. C/05/383544 / KL RK 21-21, ECLI:NL:TNORARL:2021:48

Gerelateerde thema's
Belehrung / passeren akte (art. 43 WNA)


Mail a friend

Casus
X heeft een perceel grond gekocht. Enkele dagen later stuurt notaris N een concept-akte van levering naar X. Uit de akte blijkt dat X een perceel grond koopt dat onderdeel is van een ABC-transactie. De concept-akte vermeldt ook dat koper zich realiseert dat het perceel onder andere een agrarische bestemming heeft en geen garantie wordt gegeven dat het perceel in de toekomst eventueel in aanmerking komt voor ontwikkeling. Daarbij vermeldt de slotverklaring dat de koper zich bewust is van deze feiten en verklaart dit te hebben aanvaard. X ondertekent kort daarna een volmacht voor het passeren van de leveringsakte, waarin expliciet staat dat hij op de hoogte is van alle 'ins- en outs' van de aankoop en zodoende tot zijn tevredenheid is 'belehrt' door N. N passeert daarna de akte. X dient vervolgens een klacht in tegen N. Hij stelt dat N in strijd heeft gehandeld met zijn onderzoeks- en Belehrungsplicht omdat N heeft nagelaten te onderzoeken of X wist dat met de doorverkoop een enorme stijging van de prijs werd gerealiseerd en of X de risico's hiervan overzag.

Kamer voor het Notariaat
De Kamer verklaart de klacht ongegrond. N heeft namelijk conform de aanbevelingen van de KNB gehandeld. Bij een ABC-transactie ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.