LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vergoedingsrechten samenwoners op grond van door redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding

Uitspraak

Vrijstelling verkrijging krachtens herstel (art. 15.1.r WBR) niet van toepassing op recht van wederinkoop

Uitspraak

Koel- en rijpingscellen en stellages zijn onroerend in de zin van art. 3:3 BW

Uitspraak

Geldige koopovereenkomst pand tot stand gekomen op grond van algemene regels koop onroerende zaak

Uitspraak

Voorbehouden woongenot zonder vergoeding van 6% leidt tot toepasselijkheid art. 10 SW

Uitspraak

Hof merkt constructie met tussenschuiven stichting om aftrekrecht omzetbelasting te creëren niet aan als misbruik van recht

Uitspraak

Recht om naar bewijs te vragen dat hypotheekverhoging is aangegaan voor verbetering of onderhoud eigen woning vervalt niet door tijdsverloop

Uitspraak

Hoge Raad hanteert ruime opvatting begrip 'akte' in art 156 lid 1 RV

Uitspraak

Niet-nagekomen periodiek verrekenbeding: stelplicht en bewijslast in verband met vaststelling omvang overgespaard vermogen

Uitspraak

Geen overgangsrecht voor draagplicht gemeenschapsschulden (art. 1:100 BW)

Geen overgangsrecht voor draagplicht gemeenschapsschulden (art. 1:100 BW)

Procedureverloop
Hoge Raad, 19-04-2019, nr. 18/02777, ECLI:NL:HR:2019:636

Gerelateerde thema's
Omvang ontbonden gemeenschap


Mail a friend

Casus
De huwelijksgoederengemeenschap tussen M en V is in december 2015 door indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding ontbonden (art. 1:99 lid 1 sub b BW). In geschil is de vraag wie draagplichtig is voor de schulden van M aan de Belastingdienst wegens niet betaalde inkomstenbelasting, voor zover die schulden zien op de periode tot de ontbinding van de huwelijksgemeenschap. V stelt zich op het standpunt dat het sinds 1 januari 2018 geldende art. 1:100 lid 2 BW van toepassing is. Dit (nieuwe) tweede lid van art. 1:100 BW beoogt een ruimere uitzonderingsmogelijkheid te creëren op het uitgangspunt van gelijke draagplicht voor gemeenschapsschulden bij ontbinding dan het geval was onder oude regeling van art. 1:100 (oud) BW (OBW).

Hoge Raad
De Hoge Raad overweegt dat niet is voorzien in een bijzondere regel van overgangsrecht voor art. 1:100 lid 2 BW. Daarom moet worden aangenomen dat art. 1:100 lid 2 BW vanaf 1 januari 2018 van toepassing is op de verdeling van een huwelijksgemeenschap die op of na 1 januari 2018 is ontbonden. Nu de gemeenschap die bestond tussen M en V is ontbonden vóór 1 januari 2018, is daarop art. 1:100 lid 1 OBW van toepassing. M en V zijn dan ook ieder voor de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.