LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Onwaardige echtgenoot niet gerechtigd tot aandeel in huwelijksgemeenschap

Uitspraak

Geen overdracht algemeenheid van goederen nu overdrager kantoorcomplex niet zelf duurzaam wilde exploiteren

Uitspraak

Bewindvoerder mag afzien van inroepen legitieme portie gehandicapt kind

Uitspraak

Hof past regels versterferfrecht strikt toe bij op huwelijksreis overleden echtpaar

Uitspraak

Kamerverhuurvrijstelling van toepassing ondanks ontbreken BRP-registratie huurder

Uitspraak

A-G inzake de vraag of inkomsten uit verhuur van een deel van de woning zijn belast in box 1

Uitspraak

Certificaten van aandelen waarderen naar datum ontbinding huwelijksgemeenschap

Uitspraak

Ook Hof oordeelt dat notaris keuze tussen onderhandse en notariële akte moet bespreken

Uitspraak

A-G meent dat betaalde schenkbelasting niet tot de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang behoort

Uitspraak

Beslag om onderbedelingsvordering zeker te stellen niet opgeheven

Geen overgangsrecht voor draagplicht gemeenschapsschulden (art. 1:100 BW)

Procedureverloop
Hoge Raad, 19-04-2019, nr. 18/02777, ECLI:NL:HR:2019:636

Gerelateerde thema's
Omvang ontbonden gemeenschap (art. 1:100 BW)


Mail a friend

Casus
De huwelijksgoederengemeenschap tussen M en V is in december 2015 door indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding ontbonden (art. 1:99 lid 1 sub b BW). In geschil is de vraag wie draagplichtig is voor de schulden van M aan de Belastingdienst wegens niet betaalde inkomstenbelasting, voor zover die schulden zien op de periode tot de ontbinding van de huwelijksgemeenschap. V stelt zich op het standpunt dat het sinds 1 januari 2018 geldende art. 1:100 lid 2 BW van toepassing is. Dit (nieuwe) tweede lid van art. 1:100 BW beoogt een ruimere uitzonderingsmogelijkheid te creëren op het uitgangspunt van gelijke draagplicht voor gemeenschapsschulden bij ontbinding dan het geval was onder oude regeling van art. 1:100 (oud) BW (OBW).

Hoge Raad
De Hoge Raad overweegt dat niet is voorzien in een bijzondere regel van overgangsrecht voor art. 1:100 lid 2 BW. Daarom moet worden aangenomen dat art. 1:100 lid 2 BW vanaf 1 januari 2018 van toepassing is op de verdeling van een huwelijksgemeenschap die op of na 1 januari 2018 is ontbonden. Nu de gemeenschap die bestond tussen M en V is ontbonden vóór 1 januari 2018, is daarop art. 1:100 lid 1 OBW van toepassing. M en V zijn dan ook ieder voor de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.