LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Koel- en rijpingscellen en stellages zijn onroerend in de zin van art. 3:3 BW

Uitspraak

Golfbaan leent zich voor zelfstandig gebruik en kwalificeert niet als bebouwing of erbij behorend terrein

Uitspraak

Ook bij vermenging met gemeenschapsvermogen blijft vergoedingsrecht voor privévermogen in stand

Uitspraak

Niet bouwkundig met elkaar verbonden appartementen kwalificeren niet als één eigen woning

Uitspraak

Verwerken van BSN in btw-nummer van zelfstandige ondernemers is in strijd met privacywetgeving

Uitspraak

Toepassing fusievrijstelling overdrachtsbelasting bij substantiële kostenbesparing

Uitspraak

Opleggen aanslag wegens schenking in 1991 nog mogelijk nu schenker en begiftigde in leven zijn

Uitspraak

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor gebouwen met zorgappartementen en bijbehorende warmte-koude-opslaginstallaties (WKO)

Uitspraak

Heffingsambtenaar heeft terecht geen rekening gehouden met reserve VvE bij WOZ-waarde

Uitspraak

Notaris had ministerie voor kavelruil moeten weigeren (Novitaris-kwestie)

Executoriale verkoop van aandelen door pandhouder in beginsel met inachtneming van blokkeringsregeling

Procedureverloop
Hoge Raad, 22-06-2018, nr. 17/03393, ECLI:NL:HR:2018:972, Notamail 2018, nr 195

Gerelateerde thema's
Overdracht aandelen
Pand en hypotheek algemeen


Mail a friend

Casus
Bank B heeft een financiering verstrekt aan X BV. X BV en Y BV zijn de aandeelhouders van Z BV, ieder 50%. De statuten van Z BV bevatten als blokkeringsregeling een zogenaamde aanbiedingsregeling. Tot zekerheid van zijn verplichtingen uit hoofde van de financiering heeft X BV aan B een eerste pandrecht verleend op haar aandelenbelang in Z BV. Op dit belang rust een tweede pandrecht ten behoeve van A NV. X BV komt haar financiële verplichtingen jegens B niet na, waarop B de financiering heeft opgezegd. B gaat over tot uitwinning van haar pandrecht en biedt de aandelen Z BV te koop aan aan Y BV. Y BV gaat op het aanbod in, er bestaat overeenstemming over de koopprijs van € 10.000, deze is in overeenstemming met een door een deskundige uitgevoerde waardering. Y BV is in verband met het tweede pandrecht slechts bereid de aandelen te kopen in het kader van een executieverkoop (art. 3:250 BW jo art. 3:251 lid 1 BW), zodat zij dan de aandelen onbezwaard verkrijgt. Een derde heeft ook een bod op de aandelen uitgebracht voor een koopprijs van € 20.000, met behoud van het tweede pandrecht ten behoeve van A NV.

B verzoekt de Voorzieningenrechter ex art. 3:251 lid 1 BW te bepalen dat de executoriale verkoop ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.