LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Op verzoek van kind is huwelijk van moeder nietig verklaard wegens wilsonbekwaamheid

Uitspraak

Geen giftenaftrek bij gift aan loketinstelling

Uitspraak

Geen levering bouwterrein omdat sloopverplichting feitelijk niet voor rekening van verkoper kwam

Uitspraak

Landtong is na verkrijgende verjaring rechtsgeldig overgedragen aan koper

Uitspraak

Schenking van eigen schilderij niet geaccepteerd als aftrekbare gift

Uitspraak

Slechts sprake van levering nieuwbouw/bouwterrein indien sloopwerkzaamheden voor rekening van verkoper zijn

Uitspraak

A-G inzake fictief erfrechtelijke verkrijging krachtens art. 13a SW bij waardestijging aandelen vóór overlijden

Uitspraak

Overdracht van machines vormt geen overgang van algemeenheid van goederen omdat aard van verhuur is gewijzigd

Uitspraak

Regels van opdracht van toepassing op notaris en zijn cliënt bij terbeschikkingstelling van geld door cliënt ten behoeve van derden

Uitspraak

Duurzaam aan BV onttrokken gelden vormen geen ondernemingsvermogen voor doorschuiffaciliteit

Executoriale verkoop van aandelen door pandhouder in beginsel met inachtneming van blokkeringsregeling

Procedureverloop
Hoge Raad, 22-06-2018, nr. 17/03393, ECLI:NL:HR:2018:972, Notamail 2018, nr 195

Gerelateerde thema's
Overdracht aandelen
Pand en hypotheek algemeen


Mail a friend

Casus
Bank B heeft een financiering verstrekt aan X BV. X BV en Y BV zijn de aandeelhouders van Z BV, ieder 50%. De statuten van Z BV bevatten als blokkeringsregeling een zogenaamde aanbiedingsregeling. Tot zekerheid van zijn verplichtingen uit hoofde van de financiering heeft X BV aan B een eerste pandrecht verleend op haar aandelenbelang in Z BV. Op dit belang rust een tweede pandrecht ten behoeve van A NV. X BV komt haar financiële verplichtingen jegens B niet na, waarop B de financiering heeft opgezegd. B gaat over tot uitwinning van haar pandrecht en biedt de aandelen Z BV te koop aan aan Y BV. Y BV gaat op het aanbod in, er bestaat overeenstemming over de koopprijs van € 10.000, deze is in overeenstemming met een door een deskundige uitgevoerde waardering. Y BV is in verband met het tweede pandrecht slechts bereid de aandelen te kopen in het kader van een executieverkoop (art. 3:250 BW jo art. 3:251 lid 1 BW), zodat zij dan de aandelen onbezwaard verkrijgt. Een derde heeft ook een bod op de aandelen uitgebracht voor een koopprijs van € 20.000, met behoud van het tweede pandrecht ten behoeve van A NV.

B verzoekt de Voorzieningenrechter ex art. 3:251 lid 1 BW te bepalen dat de executoriale verkoop ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.