LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vergoeding voor het uitstellen van de levering is onderdeel van de tegenprestatie en dus belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Buitenlandse nalatenschap kan wegens redelijkheid en billijkheid buiten algehele gemeenschap vallen

Uitspraak

Verhuur appartement aan studenten niet in strijd met bedrijfsmatig verhuurverbod splitsingsakte

Uitspraak

Verhuur van appartement aan studerende zoon en studievrienden valt niet onder bedrijfsmatige kamerverhuur

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) ook van toepassing op verkrijging aandelen in BV/onroerendezaaklichaam

Uitspraak

Beroep op vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsopvolging (art. 15.1.b WBR) mogelijk bij schenking aandelen in vastgoed-BV

Uitspraak

Notaris moet meewerken aan onderzoek naar mogelijk valse handtekening op bijlage aan akte

Uitspraak

Bij verkrijgende verjaring te kwader trouw is teruglevering op grond van onrechtmatige daad mogelijk

Uitspraak

Winstdeling 'no cure no pay' behoort volgens Rechtbank tot vergoedingen voor werkzaamheden

Uitspraak

Verhuur van woning en parkeerplaats is één prestatie

Executoriale verkoop van aandelen door pandhouder in beginsel met inachtneming van blokkeringsregeling

Procedureverloop
Hoge Raad, 22-06-2018, nr. 17/03393, ECLI:NL:HR:2018:972, Notamail 2018, nr 195

Gerelateerde thema's
Overdracht aandelen
Pand en hypotheek algemeen


Mail a friend

Casus
Bank B heeft een financiering verstrekt aan X BV. X BV en Y BV zijn de aandeelhouders van Z BV, ieder 50%. De statuten van Z BV bevatten als blokkeringsregeling een zogenaamde aanbiedingsregeling. Tot zekerheid van zijn verplichtingen uit hoofde van de financiering heeft X BV aan B een eerste pandrecht verleend op haar aandelenbelang in Z BV. Op dit belang rust een tweede pandrecht ten behoeve van A NV. X BV komt haar financiële verplichtingen jegens B niet na, waarop B de financiering heeft opgezegd. B gaat over tot uitwinning van haar pandrecht en biedt de aandelen Z BV te koop aan aan Y BV. Y BV gaat op het aanbod in, er bestaat overeenstemming over de koopprijs van € 10.000, deze is in overeenstemming met een door een deskundige uitgevoerde waardering. Y BV is in verband met het tweede pandrecht slechts bereid de aandelen te kopen in het kader van een executieverkoop (art. 3:250 BW jo art. 3:251 lid 1 BW), zodat zij dan de aandelen onbezwaard verkrijgt. Een derde heeft ook een bod op de aandelen uitgebracht voor een koopprijs van € 20.000, met behoud van het tweede pandrecht ten behoeve van A NV.

B verzoekt de Voorzieningenrechter ex art. 3:251 lid 1 BW te bepalen dat de executoriale verkoop ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.