LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vergoedingsrechten samenwoners op grond van door redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding

Uitspraak

Vrijstelling verkrijging krachtens herstel (art. 15.1.r WBR) niet van toepassing op recht van wederinkoop

Uitspraak

Koel- en rijpingscellen en stellages zijn onroerend in de zin van art. 3:3 BW

Uitspraak

Geldige koopovereenkomst pand tot stand gekomen op grond van algemene regels koop onroerende zaak

Uitspraak

Voorbehouden woongenot zonder vergoeding van 6% leidt tot toepasselijkheid art. 10 SW

Uitspraak

Hof merkt constructie met tussenschuiven stichting om aftrekrecht omzetbelasting te creëren niet aan als misbruik van recht

Uitspraak

Recht om naar bewijs te vragen dat hypotheekverhoging is aangegaan voor verbetering of onderhoud eigen woning vervalt niet door tijdsverloop

Uitspraak

Hoge Raad hanteert ruime opvatting begrip 'akte' in art 156 lid 1 RV

Uitspraak

Niet-nagekomen periodiek verrekenbeding: stelplicht en bewijslast in verband met vaststelling omvang overgespaard vermogen

Uitspraak

Geen overgangsrecht voor draagplicht gemeenschapsschulden (art. 1:100 BW)

Draagkracht alimentatieplichtige in verband met beëindiging maatschapsovereenkomst

Procedureverloop
Hof Den Bosch, 15-11-2018, nr. 200.234.299_01, ECLI:NL:GHSHE:2018:4690

Gerelateerde thema's
Alimentatie en echtscheiding


Mail a friend

Casus
Het huwelijk tussen M en V is door echtscheiding ontbonden. Zij waren gehuwd in gemeenschap van goederen. V is dermatoloog en oefende haar beroep uit in maatschapsverband. Na de echtscheiding heeft V de maatschapsovereenkomst beëindigd.
In geschil is de hoogte van de door V aan M te betalen partneralimentatie. De Rechtbank heeft deze vastgesteld op € 2.600 per maand. M vindt dat de Rechtbank de alimentatie hoger had moeten vaststellen en had moeten baseren op het gemiddelde winstaandeel dat in de praktijk-BV van V werd ontvangen van de dermatologenmaatschap waarvan V deel uit maakte. M stelt voorts dat V geacht kan worden haar vroegere verdiensten als dermatoloog te blijven genereren.

Hof
Het Hof volgt M niet in zijn stelling dat V geacht kan worden haar vroegere verdiensten als dermatoloog te blijven genereren. V heeft voldoende onderbouwd dat de situatie bij de dermatologenmaatschap, mede gelet op de onderlinge verhoudingen en de gevolgen voor haar fysiek en psychisch welzijn, voor haar onhoudbaar was en dat zij de maatschapsovereenkomst in redelijkheid heeft mogen beëindigen.
Na berekening van de onderhoudsbehoefte van M en de draagkracht van V vernietigt het Hof de beschikking van de Rechtbank en stelt de door V te betalen partneralimentatie vast op € 2.000 per maand.

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.