LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Opleggen aanslag wegens schenking in 1991 nog mogelijk nu schenker en begiftigde in leven zijn

Uitspraak

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor gebouwen met zorgappartementen en bijbehorende warmte-koude-opslaginstallaties (WKO)

Uitspraak

Geen individuele en buitensporige last voor verhuurder hofjeswoningen vanwege aanwezige liquiditeiten

Uitspraak

Geen geldige titel voor vestiging pandrecht in hypotheekakte

Uitspraak

Waardestijging aandelen vlak voor overlijden door ongeneeslijke ziekte erflater belast als fictieve erfrechtelijke verkrijging

Uitspraak

Volgens Hof is netwerkvrijstelling (art. 15.1.y WBR) niet van toepassing op de verkrijging van zendmasten

Uitspraak

Met kwantumkorting bepaalde koopprijs vormt niet de heffingsmaatstaf voor overdrachtsbelasting

Uitspraak

Met kwantumkorting bepaalde koopprijs vormt niet de heffingsmaatstaf voor overdrachtsbelasting

Uitspraak

Bij aanschaf niet afgetrokken omzetbelasting komt bij belaste verkoop op grond van herzieningsregeling alsnog in aftrek

Uitspraak

Feitelijk samenwonen levert geen partnervrijstelling op voor erfbelasting

Draagkracht alimentatieplichtige in verband met beëindiging maatschapsovereenkomst

Procedureverloop
Hof Den Bosch, 15-11-2018, nr. 200.234.299_01, ECLI:NL:GHSHE:2018:4690

Gerelateerde thema's
Alimentatie en echtscheiding


Mail a friend

Casus
Het huwelijk tussen M en V is door echtscheiding ontbonden. Zij waren gehuwd in gemeenschap van goederen. V is dermatoloog en oefende haar beroep uit in maatschapsverband. Na de echtscheiding heeft V de maatschapsovereenkomst beëindigd.
In geschil is de hoogte van de door V aan M te betalen partneralimentatie. De Rechtbank heeft deze vastgesteld op € 2.600 per maand. M vindt dat de Rechtbank de alimentatie hoger had moeten vaststellen en had moeten baseren op het gemiddelde winstaandeel dat in de praktijk-BV van V werd ontvangen van de dermatologenmaatschap waarvan V deel uit maakte. M stelt voorts dat V geacht kan worden haar vroegere verdiensten als dermatoloog te blijven genereren.

Hof
Het Hof volgt M niet in zijn stelling dat V geacht kan worden haar vroegere verdiensten als dermatoloog te blijven genereren. V heeft voldoende onderbouwd dat de situatie bij de dermatologenmaatschap, mede gelet op de onderlinge verhoudingen en de gevolgen voor haar fysiek en psychisch welzijn, voor haar onhoudbaar was en dat zij de maatschapsovereenkomst in redelijkheid heeft mogen beëindigen.
Na berekening van de onderhoudsbehoefte van M en de draagkracht van V vernietigt het Hof de beschikking van de Rechtbank en stelt de door V te betalen partneralimentatie vast op € 2.000 per maand.

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.