LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Gemachtigde niet-ontvankelijk vanwege het ontbreken van een verklaring van erfrecht

Uitspraak

Geen aanspraak op levensverzekeringsuitkering: M heeft risico opzettelijk teweeggebracht door V te vermoorden

Uitspraak

Familielening kwalificeert niet als eigenwoningschuld omdat te laat is voldaan aan informatieplicht

Uitspraak

Geen vermindering grondslag voor overdrachtsbelasting bij terugverkrijging economische eigendom van kantoorpand

Uitspraak

Opbrengst uit tijdelijke verhuur tuinhuis bij eigen woning belast als inkomsten uit eigen woning

Uitspraak

Hotel met restaurant heeft aard als woning verloren

Uitspraak

Activiteiten maken dat bouwgrond wordt geleverd in hoedanigheid van btw-ondernemer

Uitspraak

Kennis bestuurders geldt in casu niet als wetenschap rechtspersoon wegens omstandigheden van het geval

Uitspraak

A-G concludeert dat de notaris in het geval van een mislukte overdracht in beginsel verplicht is de (restant)koopsom aan koper uit te betalen

Uitspraak

Voormalige landbouwschuren waarvan bestemming is gewijzigd kwalificeren als aanhorigheden

Door meerderjarigenbewind werd kindsdeel opeisbaar

Procedureverloop
Rechtbank Oost-Brabant, 15-07-2020, nr. C/01/338549 / HA ZA 18-641, ECLI:NL:RBOBR:2020:3543, Notamail 2020, nr 171

Gerelateerde thema's
Boek 4 BW OUD (art. 877 - 1176 OBW)
Wettelijke verdeling (art. 4:13 - 4:18 BW)
Overgangsbepalingen in verband met Boek 4 (art. 125 - 139 ONBW)
Titel 5 Overgangswet NBW: Overgangsbepalingen in verband met Boek 4 (art. 125 - 139 ONBW)


Mail a friend

Casus
Erflater E heeft een ouderlijke boedelverdeling gemaakt en bepaald dat de vorderingen van zijn kinderen (onder meer) opeisbaar zijn, wanneer het vermogen van zijn echtgenote onder bewind wordt gesteld.
Dochter X vordert van de bewindvoerders uitbetaling van haar erfdeel, omdat het vermogen van haar moeder onder bewind is gesteld.

De andere kinderen stellen dat de bewindvoerders niet verplicht zijn om het erfdeel uit te betalen, omdat sprake is van aanzienlijke zorgkosten en in het testament is vastgelegd dat de verzorging van moeder moet worden gewaarborgd. Uitkering van het erfdeel is volgens hen in strijd met de Richtlijnen voor de Bewindvoerder. Voorts is het direct uitbetalen van de geldvorderingen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar en kan niet tot uitbetaling worden overgegaan zolang de woning van moeder niet is verkocht.

Rechtbank
De Rechtbank overweegt dat het testament van E duidelijk is. De onderbewindstelling van het vermogen van moeder is een uitzondering op grond waarvan het erfdeel eerder opeisbaar wordt, zodat X een opeisbare vordering heeft. Het is juist dat de Richtlijnen voor de Bewindvoerder voorschrijven dat machtiging van de Kantonrechter nodig is voor het vervroegd uitkeren van ‘kindsdelen’ en dat de bewindvoerder ervoor moet zorgen dat de verzorgingsbehoefte van moeder geen gevaar loopt. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.