LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Tijdelijke verhuur onderneming binnen 1 jaar na schenking aandelen leidt niet tot schending voortzettingsvereiste BOF

Uitspraak

Een voor het huwelijk gesloten alimentatie-overeenkomst is nietig

Uitspraak

Omzetbelasting ter zake van bouwkosten niet onmiddellijk in aftrek gebracht

Uitspraak

Verwijzingsuitspraak verworpen onder verwijzing naar artikel 81 Wet RO

Uitspraak

Hoge Raad verklaart beroep toepassing art. 81 lid 1 Wet RO ongegrond

Uitspraak

Notaris moet gehele dossier overleggen vanwege zwaarder wegend belang van waarheidsvinding

Uitspraak

Drijvend zonnepark geen onroerende zaak waaraan waarde moet worden toegekend

Uitspraak

Zodanig ingrijpende wijzigingen bij werkzaamheden in bouwkundige constructie hebben geleid tot 'in wezen nieuwbouw'

Uitspraak

Een verbouwing zal niet snel zó ingrijpend zijn dat daardoor in wezen een vervaardigd gebouw ontstaat

Uitspraak

Niet aannemelijk dat onroerende zaak op het moment van de overdracht naar zijn aard tot woning is bestemd

Derdenbescherming van art. 1:116 BW knoopt aan bij kenbaarheid huwelijkse voorwaarden op moment van beslaglegging

Procedureverloop
Hof Amsterdam, 06-08-2019, nr. 200.251.388/01, ECLI:NL:GHAMS:2019:2900, Notamail 2019, nr 181

Gerelateerde thema's
Huwelijkse voorwaarden in het algemeen (art. 1:114 - 1:131 BW)


Mail a friend

Casus
M en V willen trouwen op huwelijkse voorwaarden, inhoudende uitsluiting van elke gemeenschap van goederen. In de akte van huwelijkse voorwaarden, die in maart 2009 wordt verleden, is vermeld dat zij op 21 april 2009 in het huwelijk zullen treden. Hun huwelijk is echter uiteindelijk pas ruim vier jaar later gesloten, op 5 augustus 2013.
M is in maart 2010 enig eigenaar geworden van een woning. Op deze woning heeft een schuldeiser van V executoriaal beslag gelegd, omdat de schuldeiser – na raadpleging van het huwelijksgoederenregister – op het moment van beslaglegging er vanuit ging dat M en V in gemeenschap van goederen waren gehuwd.
M heeft in een kortgedingprocedure gevorderd dat de schuldeiser het beslag opheft. De voorzieningenrechter heeft de vordering afgewezen.

Hof
Het Hof bekrachtigt het vonnis van de voorzieningenrechter. Het Hof stelt voorop dat uit art. 1:116 BW volgt dat huwelijkse voorwaarden slechts aan derden die daarvan onkundig zijn, kunnen worden tegengeworpen indien deze huwelijkse voorwaarden zijn ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. Voor derdenbescherming ex art. 1:116 BW is vereist dat de derde de huwelijkse voorwaarden niet kende op het moment van beslaglegging. Een derde hoeft geen onderzoek te doen naar eventuele geldende huwelijkse voorwaarden.
De huwelijkse voorwaarden tussen M en ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.