LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Onwaardige echtgenoot niet gerechtigd tot aandeel in huwelijksgemeenschap

Uitspraak

Geen overdracht algemeenheid van goederen nu overdrager kantoorcomplex niet zelf duurzaam wilde exploiteren

Uitspraak

Bewindvoerder mag afzien van inroepen legitieme portie gehandicapt kind

Uitspraak

Hof past regels versterferfrecht strikt toe bij op huwelijksreis overleden echtpaar

Uitspraak

Kamerverhuurvrijstelling van toepassing ondanks ontbreken BRP-registratie huurder

Uitspraak

A-G inzake de vraag of inkomsten uit verhuur van een deel van de woning zijn belast in box 1

Uitspraak

Certificaten van aandelen waarderen naar datum ontbinding huwelijksgemeenschap

Uitspraak

Ook Hof oordeelt dat notaris keuze tussen onderhandse en notariële akte moet bespreken

Uitspraak

A-G meent dat betaalde schenkbelasting niet tot de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang behoort

Uitspraak

Beslag om onderbedelingsvordering zeker te stellen niet opgeheven

Derdenbescherming van art. 1:116 BW knoopt aan bij kenbaarheid huwelijkse voorwaarden op moment van beslaglegging

Procedureverloop
Hof Amsterdam, 06-08-2019, nr. 200.251.388/01, ECLI:NL:GHAMS:2019:2900, Notamail 2019, nr 181

Gerelateerde thema's
Huwelijkse voorwaarden in het algemeen (art. 1:114 - 1:131 BW)


Mail a friend

Casus
M en V willen trouwen op huwelijkse voorwaarden, inhoudende uitsluiting van elke gemeenschap van goederen. In de akte van huwelijkse voorwaarden, die in maart 2009 wordt verleden, is vermeld dat zij op 21 april 2009 in het huwelijk zullen treden. Hun huwelijk is echter uiteindelijk pas ruim vier jaar later gesloten, op 5 augustus 2013.
M is in maart 2010 enig eigenaar geworden van een woning. Op deze woning heeft een schuldeiser van V executoriaal beslag gelegd, omdat de schuldeiser – na raadpleging van het huwelijksgoederenregister – op het moment van beslaglegging er vanuit ging dat M en V in gemeenschap van goederen waren gehuwd.
M heeft in een kortgedingprocedure gevorderd dat de schuldeiser het beslag opheft. De voorzieningenrechter heeft de vordering afgewezen.

Hof
Het Hof bekrachtigt het vonnis van de voorzieningenrechter. Het Hof stelt voorop dat uit art. 1:116 BW volgt dat huwelijkse voorwaarden slechts aan derden die daarvan onkundig zijn, kunnen worden tegengeworpen indien deze huwelijkse voorwaarden zijn ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. Voor derdenbescherming ex art. 1:116 BW is vereist dat de derde de huwelijkse voorwaarden niet kende op het moment van beslaglegging. Een derde hoeft geen onderzoek te doen naar eventuele geldende huwelijkse voorwaarden.
De huwelijkse voorwaarden tussen M en ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.