LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Na (turbo)liquidatie opengevallen of nog open te vallen legaten of erfstellingen vormen geen baten als bedoeld in art. 2:23c BW

Uitspraak

Gemeenschap van vruchten en inkomsten en beslag op goederen

Uitspraak

Lidstaten kunnen herziening met terugwerkende kracht effectueren en formaliseren indien niet is voldaan aan voorwaarden bij optie belaste levering

Uitspraak

Verzoek door bewindvoerder tot nietigverklaring van testament terwijl testateur nog leeft

Uitspraak

Bouwgrond geleverd door btw-ondernemer omdat niet kan worden aangetoond dat het privévermogen betreft

Uitspraak

Tijdelijke verhuur gedeelte eigen woning niet belast op grond van art. 3.113 Wet IB 2001

Uitspraak

A-G oordeelt dat de verkrijging van zendmasten niet onder de netwerkvrijstelling (art. 15.1.y WBR) valt

Uitspraak

Rentepercentage 9% over eigenwoninglening in familierelatie is onzakelijk

Uitspraak

Wettelijke bedenktijd geldt niet voor koop van pand dat in overwegende mate als bedrijfspand in gebruik was

Uitspraak

Langstlevende testament en terugvordering bijstandsuitkering kind na overlijden langstlevende ouder

Derdenbescherming van art. 1:116 BW knoopt aan bij kenbaarheid huwelijkse voorwaarden op moment van beslaglegging

Procedureverloop
Hof Amsterdam, 06-08-2019, nr. 200.251.388/01, ECLI:NL:GHAMS:2019:2900, Notamail 2019, nr 181

Gerelateerde thema's
Huwelijkse voorwaarden in het algemeen


Mail a friend

Casus
M en V willen trouwen op huwelijkse voorwaarden, inhoudende uitsluiting van elke gemeenschap van goederen. In de akte van huwelijkse voorwaarden, die in maart 2009 wordt verleden, is vermeld dat zij op 21 april 2009 in het huwelijk zullen treden. Hun huwelijk is echter uiteindelijk pas ruim vier jaar later gesloten, op 5 augustus 2013.
M is in maart 2010 enig eigenaar geworden van een woning. Op deze woning heeft een schuldeiser van V executoriaal beslag gelegd, omdat de schuldeiser – na raadpleging van het huwelijksgoederenregister – op het moment van beslaglegging er vanuit ging dat M en V in gemeenschap van goederen waren gehuwd.
M heeft in een kortgedingprocedure gevorderd dat de schuldeiser het beslag opheft. De voorzieningenrechter heeft de vordering afgewezen.

Hof
Het Hof bekrachtigt het vonnis van de voorzieningenrechter. Het Hof stelt voorop dat uit art. 1:116 BW volgt dat huwelijkse voorwaarden slechts aan derden die daarvan onkundig zijn, kunnen worden tegengeworpen indien deze huwelijkse voorwaarden zijn ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. Voor derdenbescherming ex art. 1:116 BW is vereist dat de derde de huwelijkse voorwaarden niet kende op het moment van beslaglegging. Een derde hoeft geen onderzoek te doen naar eventuele geldende huwelijkse voorwaarden.
De huwelijkse voorwaarden tussen M en ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.