LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Na (turbo)liquidatie opengevallen of nog open te vallen legaten of erfstellingen vormen geen baten als bedoeld in art. 2:23c BW

Uitspraak

Verzoek mede-erfgenaam om WOZ-beschikking op eigen naam op grond van art. 26 Wet WOZ in cassatie toegewezen

Uitspraak

Vergoeding van waarde van erfpacht en appartementsrecht bij opzegging moet naar objectieve maatstaven worden berekend

Uitspraak

Terechte aanslag schenkbelasting na vervreemding NSW-landgoed

Uitspraak

Rechtbank wijzigt testamentaire last wegens na het overlijden van de erflaatster ingetreden omstandigheden

Uitspraak

Zoon verplicht tot afleggen verantwoording aan overige kinderen van erflaatster over pinopnames voor overlijden

Uitspraak

Door gebruik voor ondersteuning zonnepanelen heeft dak van woning zakelijke functie verkregen

Uitspraak

Gemachtigde ontvankelijk ondanks ontbreken afzonderlijke machtiging van een van de vier erfgenamen

Uitspraak

Echtgenoot die echtscheiding heeft verzocht, kan geen pensioenverweer voeren

Uitspraak

Navorderingsaanslag en vergrijpboete terecht voor dga die bewust een perceel voor een te hoge prijs aan BV verkocht

Derdenbescherming van art. 1:116 BW knoopt aan bij kenbaarheid huwelijkse voorwaarden op moment van beslaglegging

Procedureverloop
Hof Amsterdam, 06-08-2019, nr. 200.251.388/01, ECLI:NL:GHAMS:2019:2900, Notamail 2019, nr 181

Gerelateerde thema's
Huwelijkse voorwaarden in het algemeen (art. 1:114 - 1:131 BW)


Mail a friend

Casus
M en V willen trouwen op huwelijkse voorwaarden, inhoudende uitsluiting van elke gemeenschap van goederen. In de akte van huwelijkse voorwaarden, die in maart 2009 wordt verleden, is vermeld dat zij op 21 april 2009 in het huwelijk zullen treden. Hun huwelijk is echter uiteindelijk pas ruim vier jaar later gesloten, op 5 augustus 2013.
M is in maart 2010 enig eigenaar geworden van een woning. Op deze woning heeft een schuldeiser van V executoriaal beslag gelegd, omdat de schuldeiser – na raadpleging van het huwelijksgoederenregister – op het moment van beslaglegging er vanuit ging dat M en V in gemeenschap van goederen waren gehuwd.
M heeft in een kortgedingprocedure gevorderd dat de schuldeiser het beslag opheft. De voorzieningenrechter heeft de vordering afgewezen.

Hof
Het Hof bekrachtigt het vonnis van de voorzieningenrechter. Het Hof stelt voorop dat uit art. 1:116 BW volgt dat huwelijkse voorwaarden slechts aan derden die daarvan onkundig zijn, kunnen worden tegengeworpen indien deze huwelijkse voorwaarden zijn ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. Voor derdenbescherming ex art. 1:116 BW is vereist dat de derde de huwelijkse voorwaarden niet kende op het moment van beslaglegging. Een derde hoeft geen onderzoek te doen naar eventuele geldende huwelijkse voorwaarden.
De huwelijkse voorwaarden tussen M en ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.