LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Geen overdracht algemeenheid van goederen nu overdrager kantoorcomplex niet zelf duurzaam wilde exploiteren

Uitspraak

Bewindvoerder mag afzien van inroepen legitieme portie gehandicapt kind

Uitspraak

Hof past regels versterferfrecht strikt toe bij op huwelijksreis overleden echtpaar

Uitspraak

Kamerverhuurvrijstelling van toepassing ondanks ontbreken BRP-registratie huurder

Uitspraak

A-G inzake de vraag of inkomsten uit verhuur van een deel van de woning zijn belast in box 1

Uitspraak

Certificaten van aandelen waarderen naar datum ontbinding huwelijksgemeenschap

Uitspraak

A-G meent dat betaalde schenkbelasting niet tot de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang behoort

Uitspraak

Ook Hof oordeelt dat notaris keuze tussen onderhandse en notariële akte moet bespreken

Uitspraak

Beslag om onderbedelingsvordering zeker te stellen niet opgeheven

Uitspraak

Woonark is geen onroerende zaak, zodat huurder geen recht heeft op huurtoeslag

Certificaten van aandelen waarderen naar datum ontbinding huwelijksgemeenschap

Procedureverloop
Rechtbank Oost-Brabant, 29-04-2020, nr. C/01/345837 / HA ZA 19-298, ECLI:NL:RBOBR:2020:2386

Gerelateerde thema's
Verdeling (art. 3:182 - 3:188 BW)


Mail a friend

Casus
M en V hebben in 2011 hun samenleving beƫindigd. In 2016 heeft V het verzoek tot echtscheiding bij de Rechtbank ingediend. Het huwelijk tussen M en V is in 2018 door echtscheiding ontbonden.
In het kader van hun echtscheiding twisten M en V over de verdeling van de certificaten van de aandelen in X BV, die tot de ontbonden huwelijksgemeenschap behoren.

Rechtbank
De Rechtbank overweegt als volgt. M en V zijn het eens dat de peildatum voor de omvang van de huwelijksgoederengemeenschap de datum van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding is.
De Rechtbank gaat uit van toedeling van de certificaten van aandelen van V in X BV aan M. M heeft sinds het einde van de samenleving met V alle ondernemersactiviteiten verricht. V heeft hiermee geen bemoeienis (of invloed hierop) gehad.
Voordat tot de verdeling kan worden overgegaan, moet de waarde van de betrokken certificaten worden bepaald.
V heeft ten aanzien van de peildatum voor de waardering gesteld dat deze datum in dit geval gelijk is aan de peildatum voor de omvang van de gemeenschap (de datum van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding in 2016). M meent dat de waarde volgens de hoofdregel moet worden bepaald op het moment van de feitelijke verdeling.
De ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.