LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Slechts sprake van levering nieuwbouw/bouwterrein indien sloopwerkzaamheden voor rekening van verkoper zijn

Uitspraak

Overdracht van machines vormt geen overgang van algemeenheid van goederen omdat aard van verhuur is gewijzigd

Uitspraak

Duurzaam aan BV onttrokken gelden vormen geen ondernemingsvermogen voor doorschuiffaciliteit

Uitspraak

Verkoop certificaten met WEV van ? 6 miljoen tegen prijs van ? 1 miljoen geen schenking, nu wil tot bevoordeling ontbrak

Uitspraak

Handelen met betrekking tot panden leidt niet tot belast inkomen

Uitspraak

Voorkeursrecht tot aankoop pand niet van toepassing bij aandelenoverdracht van moedermaatschappij van verhuurder

Uitspraak

Beoordeling rechtsgeldig beroep op actio pauliana door vereffenaar behoort niet tot taken Kantonrechter

Uitspraak

Gerechtigdheid tot buitenlands stichtingsvermogen in plaats van legaat ter grootte van legitieme portie

Uitspraak

Werking blokkeringsregeling bij overdracht certificaten

Uitspraak

Nieuwe schenking treedt niet in de plaats van eerdere schenking

Bij tweetrapsmaking moet jaarlijks opgave worden gedaan conform de regeling voor vruchtgebruik

Procedureverloop
Rechtbank Gelderland, 11-10-2017, nr. C/05/316273 / HZ ZA 17-106, ECLI:NL:RBGEL:2017:6592, Notamail 2018, nr 13

Gerelateerde thema's
Tweetrapsmakingen


Mail a friend

Casus
In 2013 is erflater E overleden. Uit het huwelijk van E en zijn echtgenote V1 zijn twee kinderen geboren, K1 en K2. Na het overlijden van V1 is E een geregistreerd partnerschap aangegaan met V2. Dit geregistreerd partnerschap is door het overlijden van E ontbonden.
In 2010 heeft E een testament gemaakt met daarin een tweetrapsmaking. Hij benoemde V2 tot zijn bezwaarde (enig) erfgenaam. Voorts heeft E in dit testament bepaald dat hetgeen van zijn nalatenschap bij het overlijden van V2 onverteerd aanwezig is, toekomt aan K1, K2 en de dochter van V2, als verwachters, gezamenlijk en voor gelijke delen.
K1 vordert dat de Rechtbank bij vonnis V2 veroordeelt om uiterlijk op 31 maart van elk jaar over het voorgaande kalenderjaar aan K1 een ondertekende nauwkeurige opgave van de goederen behorende tot de nalatenschap die niet meer aanwezig zijn, van de goederen die daarvoor in de plaats zijn gekomen en van de voordelen die de goederen hebben opgeleverd te verstrekken. Het geschil draait om de vraag of V2 gehouden is met betrekking tot de nalatenschap van E jaarlijks opgave te doen als bedoeld in art. 3:205 lid 4 BW jo art. 4:138 lid 2 BW.

Rechtbank
Voor voorwaardelijke erfstellingen is in art. 4:138 ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.