LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Geen toestemming van echtgenote vereist bij rechtshandelingen die behoren tot de normale uitoefening van het bedrijf in de zin van art. 1:88 lid 5 BW

Uitspraak

Geen vrijstelling overdrachtsbelasting bij taakoverdracht ANBI nu schulden niet zijn overgedragen

Uitspraak

Verkregen afkoopsom pensioen valt niet in gemeenschap nu deze in periode tussen twee huwelijken in is verkregen

Uitspraak

Verkrijging door gewijzigde winstverdeling via ontbinding en directe inbreng in nieuwe maatschap vrijgesteld

Uitspraak

Opzegging lidmaatschap coöperatie heeft niet tot gevolg dat verplichtingen uit hoofde van de koop- en aannemingsovereenkomst ophouden te bestaan

Uitspraak

Alleen informatie inwinnen is onvoldoende voor disculpatie, aansprakelijkgestelde had moeten doorvragen

Uitspraak

Plaats en wijze verrichten activiteiten van belang bij toets of ANBI vereiste administratie voert

Uitspraak

Beroep op begunstiging polis naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar

Uitspraak

Verleggingsregeling ook van toepassing bij onderhandse verkoop in plaats van executieveiling

Uitspraak

Koper niet gebonden aan afspraken tussen verkoper en Belastingdienst bij toepassing art. 37d Wet OB

Bij tweetrapsmaking moet jaarlijks opgave worden gedaan conform de regeling voor vruchtgebruik

Procedureverloop
Rechtbank Gelderland, 11-10-2017, nr. C/05/316273 / HZ ZA 17-106, ECLI:NL:RBGEL:2017:6592, Notamail 2018, nr 13

Gerelateerde thema's
Tweetrapsmakingen


Mail a friend

Casus
In 2013 is erflater E overleden. Uit het huwelijk van E en zijn echtgenote V1 zijn twee kinderen geboren, K1 en K2. Na het overlijden van V1 is E een geregistreerd partnerschap aangegaan met V2. Dit geregistreerd partnerschap is door het overlijden van E ontbonden.
In 2010 heeft E een testament gemaakt met daarin een tweetrapsmaking. Hij benoemde V2 tot zijn bezwaarde (enig) erfgenaam. Voorts heeft E in dit testament bepaald dat hetgeen van zijn nalatenschap bij het overlijden van V2 onverteerd aanwezig is, toekomt aan K1, K2 en de dochter van V2, als verwachters, gezamenlijk en voor gelijke delen.
K1 vordert dat de Rechtbank bij vonnis V2 veroordeelt om uiterlijk op 31 maart van elk jaar over het voorgaande kalenderjaar aan K1 een ondertekende nauwkeurige opgave van de goederen behorende tot de nalatenschap die niet meer aanwezig zijn, van de goederen die daarvoor in de plaats zijn gekomen en van de voordelen die de goederen hebben opgeleverd te verstrekken. Het geschil draait om de vraag of V2 gehouden is met betrekking tot de nalatenschap van E jaarlijks opgave te doen als bedoeld in art. 3:205 lid 4 BW jo art. 4:138 lid 2 BW.

Rechtbank
Voor voorwaardelijke erfstellingen is in art. 4:138 ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.