LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Kamerverhuurvrijstelling niet van toepassing ingeval BRP-registratie huurder ontbreekt

Uitspraak

Geen plaats voor heropening vereffening omdat onterecht tot turboliquidatie is overgegaan en BV is blijven bestaan

Uitspraak

Limiteringsregels oude recht van toepassing op alimentatieverzoek van voor 2020

Uitspraak

Handelsrente alleen verschuldigd over primaire betalingsverplichting uit handelsovereenkomst

Uitspraak

Besluit van VvE inhoudende toekenning exclusief gebruiksrecht van gemeenschappelijke ruimte nietig wegens strijd met art. 5:139 BW

Uitspraak

Levensverzekeringsuitkering is quasi-legaat en vermindering is niet onredelijk

Uitspraak

Schriftelijkheidsvereiste was niet van toepassing bij verkoop woning door particulier aan vastgoedhandelaar

Uitspraak

Door terbeschikkingstelling van de woning aan dochter geen sprake meer van een eigen woning

Uitspraak

Plicht om overlijden vader binnen twaalf uur te melden aan familielid

Uitspraak

Notaris mag voor zijn pensioen beleggen in onroerend goed (art. 17 lid 3 WNA)

Besluit van VvE inhoudende toekenning exclusief gebruiksrecht van gemeenschappelijke ruimte nietig wegens strijd met art. 5:139 BW

Procedureverloop
Rechtbank Overijssel, 27-10-2020, nr. 8628871 \ EJ VERZ 20-227, ECLI:NL:RBOVE:2020:3613, Notamail 2020, nr 257

Gerelateerde thema's
Splitsing in appartementsrechten (art. 5:109 - 5:112 BW)


Mail a friend

Casus
X is gerechtigd tot een appartementsrecht. In een vergadering van de VvE zijn een aantal besluiten genomen die in dit geschil ter discussie staan. De eigenaren van een bepaald appartementsrecht hebben toestemming gekregen om een gedeelte van de gemeenschappelijke tuin voor de woonkamer opnieuw in te richten en te gebruiken als tuin. X stelt dat het besluit in strijd is met de splitsingsakte en het modelreglement.

Rechtbank
Niet in geschil is dat het bij dit besluit gaat om het in gebruik geven van een deel van de gemeenschappelijke tuin. Het gaat volgens de Kantonrechter bovendien om het toekennen van een exclusief gebruiksrecht. Andere bewoners kunnen alleen nog maar na toestemming van dit stuk tuin gebruikmaken. Naar heersende opvatting in de literatuur vereist het toekennen van een exclusief gebruiksrecht een wijziging van de akte van splitsing op grond van art. 5:139 BW. Dit toekennen heeft goederenrechtelijke gevolgen, nu de overige appartementseigenaren niet meer voluit van hun eigendomsrecht gebruik kunnen maken. Dit leidt tot de conclusie dat het besluit met inachtneming van art. 5:139 BW genomen had moeten worden. Het genomen besluit is nietig wegens strijd met de wettelijke bepaling die de totstandkoming van dit soort besluiten regelt.

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.