LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vergoeding voor het uitstellen van de levering is onderdeel van de tegenprestatie en dus belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) ook van toepassing op verkrijging aandelen in BV/onroerendezaaklichaam

Uitspraak

Beroep op vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsopvolging (art. 15.1.b WBR) mogelijk bij schenking aandelen in vastgoed-BV

Uitspraak

Notaris moet meewerken aan onderzoek naar mogelijk valse handtekening op bijlage aan akte

Uitspraak

Bij verkrijgende verjaring te kwader trouw is teruglevering op grond van onrechtmatige daad mogelijk

Uitspraak

Winstdeling 'no cure no pay' behoort volgens Rechtbank tot vergoedingen voor werkzaamheden

Uitspraak

Verhuur van woning en parkeerplaats is één prestatie

Uitspraak

Onterecht opgeheven conservatoir beslag kon door veranderde rechtstoestand zaak niet herleven

Uitspraak

Notaris houdt zich aan beroepsgeheim, maar brengt ten onrechte kosten in rekening

Uitspraak

Terugneemrecht ex art. 61 Fw (oud) en 50%-regel in geval van faillissement vóór 1 januari 2018

Beslag op appartementsrecht opgeheven onder voorwaarde dat vervangend beslag wordt gelegd op koopprijs

Procedureverloop
Rechtbank Noord-Nederland, 14-06-2018, nr. C/17/161453 / KG ZA 18-121, ECLI:NL:RBNNE:2018:2240, Notamail 2018, nr 143

Gerelateerde thema's
Appartementsrecht


Mail a friend

Casus
A BV is samen met B BV aandeelhouder in C BV. C BV ontwikkelt een woningbouwproject. Dit project is gereed en de meeste appartementsrechten zijn verkocht en geleverd aan de kopers. Vanwege een vordering die A BV op C BV heeft, heeft A BV toestemming van de Voorzieningenrechter verkregen conservatoir beslag te leggen op de zes nog niet geleverde appartementsrechten. Dit beslag is eind mei 2018 gelegd. De levering van een deel van de nog niet geleverde appartementsrechten, zou begin juni 2018 plaatsvinden.
C BV vordert in dit geschil de opheffing van het door A BV gelegde conservatoir beslag.

Rechtbank 
De Rechtbank concludeert dat partijen niet van mening verschillen over het feit dat het door A BV gelegde beslag de levering van de verkochte appartementen in de weg staat. Daarom is het belang bij de opheffing van het beslag evident. De Rechtbank oordeelt dat het in het belang van alle betrokkenen is dat de appartementsrechten kunnen worden geleverd en dat de koopprijs wordt betaald. De Rechtbank wijst de vordering van C BV om deze reden toe. Het beslag wordt opgeheven voor zover dit betrekking heeft op de appartementen waarvoor C BV opheffing van het beslag heeft gevorderd. A BV heeft echter ook een gerechtvaardigd belang bij de handhaving van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.