LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Slechts sprake van levering nieuwbouw/bouwterrein indien sloopwerkzaamheden voor rekening van verkoper zijn

Uitspraak

Overdracht van machines vormt geen overgang van algemeenheid van goederen omdat aard van verhuur is gewijzigd

Uitspraak

Duurzaam aan BV onttrokken gelden vormen geen ondernemingsvermogen voor doorschuiffaciliteit

Uitspraak

Verkoop certificaten met WEV van ? 6 miljoen tegen prijs van ? 1 miljoen geen schenking, nu wil tot bevoordeling ontbrak

Uitspraak

Handelen met betrekking tot panden leidt niet tot belast inkomen

Uitspraak

Voorkeursrecht tot aankoop pand niet van toepassing bij aandelenoverdracht van moedermaatschappij van verhuurder

Uitspraak

Beoordeling rechtsgeldig beroep op actio pauliana door vereffenaar behoort niet tot taken Kantonrechter

Uitspraak

Gerechtigdheid tot buitenlands stichtingsvermogen in plaats van legaat ter grootte van legitieme portie

Uitspraak

Werking blokkeringsregeling bij overdracht certificaten

Uitspraak

Nieuwe schenking treedt niet in de plaats van eerdere schenking

Beslag op appartementsrecht opgeheven onder voorwaarde dat vervangend beslag wordt gelegd op koopprijs

Procedureverloop
Rechtbank Noord-Nederland, 14-06-2018, nr. C/17/161453 / KG ZA 18-121, ECLI:NL:RBNNE:2018:2240, Notamail 2018, nr 143

Gerelateerde thema's
Appartementsrecht


Mail a friend

Casus
A BV is samen met B BV aandeelhouder in C BV. C BV ontwikkelt een woningbouwproject. Dit project is gereed en de meeste appartementsrechten zijn verkocht en geleverd aan de kopers. Vanwege een vordering die A BV op C BV heeft, heeft A BV toestemming van de Voorzieningenrechter verkregen conservatoir beslag te leggen op de zes nog niet geleverde appartementsrechten. Dit beslag is eind mei 2018 gelegd. De levering van een deel van de nog niet geleverde appartementsrechten, zou begin juni 2018 plaatsvinden.
C BV vordert in dit geschil de opheffing van het door A BV gelegde conservatoir beslag.

Rechtbank 
De Rechtbank concludeert dat partijen niet van mening verschillen over het feit dat het door A BV gelegde beslag de levering van de verkochte appartementen in de weg staat. Daarom is het belang bij de opheffing van het beslag evident. De Rechtbank oordeelt dat het in het belang van alle betrokkenen is dat de appartementsrechten kunnen worden geleverd en dat de koopprijs wordt betaald. De Rechtbank wijst de vordering van C BV om deze reden toe. Het beslag wordt opgeheven voor zover dit betrekking heeft op de appartementen waarvoor C BV opheffing van het beslag heeft gevorderd. A BV heeft echter ook een gerechtvaardigd belang bij de handhaving van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.