LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Geen toestemming van echtgenote vereist bij rechtshandelingen die behoren tot de normale uitoefening van het bedrijf in de zin van art. 1:88 lid 5 BW

Uitspraak

Geen vrijstelling overdrachtsbelasting bij taakoverdracht ANBI nu schulden niet zijn overgedragen

Uitspraak

Verkregen afkoopsom pensioen valt niet in gemeenschap nu deze in periode tussen twee huwelijken in is verkregen

Uitspraak

Verkrijging door gewijzigde winstverdeling via ontbinding en directe inbreng in nieuwe maatschap vrijgesteld

Uitspraak

Opzegging lidmaatschap coöperatie heeft niet tot gevolg dat verplichtingen uit hoofde van de koop- en aannemingsovereenkomst ophouden te bestaan

Uitspraak

Alleen informatie inwinnen is onvoldoende voor disculpatie, aansprakelijkgestelde had moeten doorvragen

Uitspraak

Plaats en wijze verrichten activiteiten van belang bij toets of ANBI vereiste administratie voert

Uitspraak

Beroep op begunstiging polis naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar

Uitspraak

Verleggingsregeling ook van toepassing bij onderhandse verkoop in plaats van executieveiling

Uitspraak

Koper niet gebonden aan afspraken tussen verkoper en Belastingdienst bij toepassing art. 37d Wet OB

Beslag op appartementsrecht opgeheven onder voorwaarde dat vervangend beslag wordt gelegd op koopprijs

Procedureverloop
Rechtbank Noord-Nederland, 14-06-2018, nr. C/17/161453 / KG ZA 18-121, ECLI:NL:RBNNE:2018:2240, Notamail 2018, nr 143

Gerelateerde thema's
Appartementsrecht


Mail a friend

Casus
A BV is samen met B BV aandeelhouder in C BV. C BV ontwikkelt een woningbouwproject. Dit project is gereed en de meeste appartementsrechten zijn verkocht en geleverd aan de kopers. Vanwege een vordering die A BV op C BV heeft, heeft A BV toestemming van de Voorzieningenrechter verkregen conservatoir beslag te leggen op de zes nog niet geleverde appartementsrechten. Dit beslag is eind mei 2018 gelegd. De levering van een deel van de nog niet geleverde appartementsrechten, zou begin juni 2018 plaatsvinden.
C BV vordert in dit geschil de opheffing van het door A BV gelegde conservatoir beslag.

Rechtbank 
De Rechtbank concludeert dat partijen niet van mening verschillen over het feit dat het door A BV gelegde beslag de levering van de verkochte appartementen in de weg staat. Daarom is het belang bij de opheffing van het beslag evident. De Rechtbank oordeelt dat het in het belang van alle betrokkenen is dat de appartementsrechten kunnen worden geleverd en dat de koopprijs wordt betaald. De Rechtbank wijst de vordering van C BV om deze reden toe. Het beslag wordt opgeheven voor zover dit betrekking heeft op de appartementen waarvoor C BV opheffing van het beslag heeft gevorderd. A BV heeft echter ook een gerechtvaardigd belang bij de handhaving van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.