LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Geen overdracht algemeenheid van goederen nu overdrager kantoorcomplex niet zelf duurzaam wilde exploiteren

Uitspraak

Bewindvoerder mag afzien van inroepen legitieme portie gehandicapt kind

Uitspraak

Hof past regels versterferfrecht strikt toe bij op huwelijksreis overleden echtpaar

Uitspraak

Kamerverhuurvrijstelling van toepassing ondanks ontbreken BRP-registratie huurder

Uitspraak

A-G inzake de vraag of inkomsten uit verhuur van een deel van de woning zijn belast in box 1

Uitspraak

Certificaten van aandelen waarderen naar datum ontbinding huwelijksgemeenschap

Uitspraak

A-G meent dat betaalde schenkbelasting niet tot de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang behoort

Uitspraak

Ook Hof oordeelt dat notaris keuze tussen onderhandse en notariële akte moet bespreken

Uitspraak

Beslag om onderbedelingsvordering zeker te stellen niet opgeheven

Uitspraak

Woonark is geen onroerende zaak, zodat huurder geen recht heeft op huurtoeslag

Beslag om onderbedelingsvordering zeker te stellen niet opgeheven

Procedureverloop
Rechtbank Oost-Brabant, 24-04-2020, nr. C/01/355203 / KG ZA 20-61, ECLI:NL:RBOBR:2020:2375, Notamail 2020, nr 99

Gerelateerde thema's
Wettelijke verdeling (art. 4:13 - 4:18 BW)


Mail a friend

Casus
Dochter D heeft door het overlijden in 2017 van haar moeder - erflaatster E - op grond van een wettelijke verdeling een in beginsel niet-opeisbare geldvordering verkregen op haar vader V. In het testament van E is omtrent de opeisbaarheid van deze vordering onder meer bepaald dat deze opeisbaar is zodra V 'enige krachtens dit testament op hem rustende verplichting ten opzichte van de overige erfgenamen niet nakomt'.
Volgens D is haar vordering opeisbaar, omdat V – die executeur is in de nalatenschap van E – niet met bekwame spoed een boedelbeschrijving heeft opgesteld. D heeft daarom conservatoir beslag gelegd ten laste van V op een onroerende zaak en een spaarrekening.
V vordert in een kortgedingprocedure de opheffing van de gelegde beslagen.

Rechtbank
De voorzieningenrechter wijst de vordering van V af en overweegt daartoe als volgt.
Een executeur heeft de plicht om met bekwame spoed een boedelbeschrijving op te stellen (art. 4:146 lid 2 BW) en aan een erfgenaam alle door deze gewenste inlichtingen omtrent de uitoefening van zijn taak te geven (art. 4:148 BW).
In het testament van E is geen termijn genoemd waarbinnen V de boedelbeschrijving klaar moet hebben. V en D hebben zich evenmin uitgelaten wat in hun visie bij benadering een redelijke ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.